V dnešní době se podle statistik rozvádí každé druhé manželství. Přestože do svazku manželského vstupujeme s touhou, aby to zrovna nám vydrželo na celý život. A mnozí zamilovaní dokonce ani nepochybují, že by tomu mohlo být jinak. Život s druhou osobou nás ale může v mnohém dost překvapit. A asi se mnou budete souhlasit, když řeknu, že to chce práci na plný úvazek plnou kompromisů a tolerance, aby vztah opravdu dlouhá léta (nejlépe do konce života) vydržel. Co nás může vztah naučit a jak toho využít? A jaké plusy nám vlastně přináší?

V manželství jsme zdravější

Na téma manželství každý rok vzniká mnoho studií. Jde o fenomén, který se snaží uchopit a pochopit snad všichni psychologové, sociologové a antropologové.
Včetně lékařů. Jedním z nejčastěji zmiňovaných benefitů manželství je podle mnohých studií fakt, že zlepšuje nejen mentální zdraví, ale také fyzické, a to zejména ve vyšším věku. Spokojené manželství ulehčuje mnohé zdravotní i psychické útrapy, které jsou spojené se stárnutím. Názorně se tak ukazuje, že životní trable se mnohem snadněji řeší ve dvou. Pro páry je mnohem jednodušší dělat různá rozhodnutí, ať už životní (změna práce, stěhování apod.), nebo zdravotní (jakou léčbu zvolit, podpora při nemoci atd.). Prostě: „Víc hlav víc ví!“

S výše zmíněným souhlasí i studie Světové zdravotnické organizace z roku 2010, která tvrdí, že v manželství se lidé mnohem méně trápí depresemi a úzkostmi. A je zároveň také dokázáno, že vstupem do manželství můžeme snížit riziko předčasné smrti až o 15 %.

Studie týmu z Rutgersovy univerzity v New Jersey, který zkoumal téměř 400 párů sezdaných v průměru 39 let, ukázala, že šťastné ženy mají velkou zásluhu na tom, že je manželství spokojené a muž se cítí mnohem lépe, protože o něj žena přirozeně více pečuje. Naopak ale u mužů toto rovnítko neplatí. Muži totiž nemají ve zvyku tolik projevovat své emoce a city. To, že jsou tedy v manželství dlouhodobě spokojeni, se na vztahu k ženě tolik neprojeví.

Zajímavost: Na základě výzkumů bylo zjištěno, že o nemocného muže pečuje převážně jeho žena. Onemocní-li ale žena, péči o ni přebírají její děti, zpravidla tedy dcera nebo dcery. Je tedy jasné, že muži ze svazku těží mnohem více než ženy.

Výhoda hlavně pro muže

Jak je možné, že z manželství mnohem více profitují muži? Při srovnání single žen a mužů dospěli odborníci z Londýna k tomu, že svobodní muži mají až o 14 % vyšší riziko srdečních chorob než ženy a mnohem více se u nich projevují dýchací problémy. „Velké množství studií tak ukázalo, že vstupem do manželství své zdraví zlepšili muži. Tedy spíše že u nich kleslo riziko některých onemocnění,“ doplňuje vztahová terapeutka Mgr. Lucie Mucalová.

Každý den životní lekce

Odborníci i běžní lidé se zároveň snaží najít klíč k tomu, jak udržet vztah dlouhé roky. Receptů na šťastné partnerství existuje bezpočet. Každý odborník i každý šťastný pár má svoje triky, jak vydržet dlouhá léta s jedním člověkem. Všichni se ale shodují, že je potřeba se naučit hlavně toleranci, sebeovládání, schopnosti odpouštět a komunikaci, aby manželství opravdu vydrželo. Právě tyto schopnosti každý pár potřebuje téměř každý den. Pokud jsou zvládnuty, vyklube se ze soužití spokojené manželství.

„Manželství je obrovská lekce v tom, jak se učit brát toho druhého takového, jaký je,“ říká Mgr. Lucie Mucalová a dodává, že není dobré vstupovat do partnerského svazku s tím, že si druhého člověka vychováte k obrazu svému.

Co dalšího se učíme:

Komunikaci: „Možná už vám poučka ‚Komunikujte!‘ leze krkem, ale je to opravdu základ pro zdravý vztah. Každý pocházíme z jiného prostředí, někdo mluví více, jiný méně, ale soužití v páru je hledání společných cest a kompromisů,“ vysvětluje terapeutka. A je to pravda – naučit se a pochopit smysl komunikace i o zdánlivě banálních problémech spojuje a partnerství posiluje.

Svobodě: Ptáte se, jak to myslíme? Ačkoli je v současné době trendem zůstat single kvůli zachování svobody, pravdou je, že stejnou míru svobody lze zažívat i v manželství. „Je zcela přirozené si od sebe čas od času odpočinout, mít své aktivity i kamarády a pak se k sobě s láskou vracet. Je to velká lekce, při které se člověk učí mít rád svobodu a dopřávat ji i druhému,“ objasňuje Mgr. Mucalová. Bez užívání si času se sebou samým vztahy mnohdy krachují, protože se po určitém čase jeden z páru dusí neustálým očekáváním toho, co udělá ten druhý, kdy přijde, kam zase půjde.

Podpoře: Manželství vede k pochopení, že ve vztahu má být lidem dobře. A to jde nejlépe, když jste tým a podporujete sebe i své sny navzájem. „Manželství by mělo být místo, kde se oba společně rozvíjejí, učí se akceptovat jeden druhého i hledat řešení problémů a stavět se k problému čelem,“ dodává odbornice.

Trpělivosti: Bez ní nebude fungovat žádný vztah, ani ten partnerský. Všeobjímající láska totiž nestačí. „Každý si do manželství neseme jiné vzorce chování, jinak reagujeme, jinak projevujeme city, máme jiné životní tempo,“ říká Lucie Mucalová s tím, že pro pochopení tohoto tempa je potřeba hlavně čas. Manželství nás tak doslova každý den zkouší z trpělivosti a respektu.

Toleranci: V manželství zanecháte kus sebe a přijmete kus toho druhého, včetně jeho názorů. Je to proces, je potřeba dát si čas a mít k sobě vzájemnou úctu. „Manželská rozhodnutí by měla být přijímána společně, jen tak mohou být funkční,“ doplňuje terapeutka. Zároveň je také velmi důležité naučit se neházet na druhého pocit viny. Vztah totiž utvářejí dva lidé, parťáci – a ne soudci. Manželství je tedy cesta plná kompromisů.

Empatii: Podle terapeutky nás manželství učí všímavosti. Je totiž důležité vnímat a zjišťovat, jak se druhý má, co ho trápí a co by potřeboval. Naučit se ho časem číst i beze slov.

Romantické filmy – zhouba vztahu

Ženy vyrůstají nejdříve na pohádkách, kde pro záchranu princezny riskuje muž svůj život, a následně jsou strženy romantickými filmy, kde se to jen hemží nehynoucí láskou, happy endy, vztahy, které překonají všechny útrapy. Je tak nasnadě, že očekávají, že by se něco podobného mohlo dít i ve skutečnosti.

Jenže reálný život je úplně jiný. Ženy, které pak doslova ochutnají často nepříjemnou realitu běžného partnerského soužití, kde ideální muž neexistuje, bývají mnohdy nepříjemně překvapeny. A to až tak, že si reálné vztahy komplikují a zhoršují právě přehnaným očekáváním.

„Zapomeňte na přeslazené romantické filmy. Nic nepřijde samo, ideální muž ani žena neexistují. O vztah se musí pečovat. Každou vteřinu,“ radí odbornice Mucalová. Neříkáme, že je nutné se přestat na romantické komedie plné stereotypů dívat, koneckonců jde občas o příjemný relax, ale je dobré svět filmu a reality oddělovat. Protože odmítnout muže jen kvůli tomu, že to není pan dokonalý, nebo požádat o rozvod jen proto, že muž se pro vás nechce obětovat a dávno už nedělá velká romantická gesta, to by vás mohlo poznamenat na celý život.

Ještě šťastnější

Hýčkejte si své ženství a mějte čas sama na sebe. Neutápějte se v rodinných povinnostech a starostech. Snažte se část odpovědnosti za děti i domácnost přenést i na svého muže.

Nechte partnera, ať cítí, že ho potřebujete, ale zároveň mu dejte i svobodu.

Mějte každý své finance. Společný účet je fajn, ale stejně tak je fajn mít možnost koupit si novou kabelku, aniž byste se z každé koruny musela zodpovídat své polovičce.

Pořád mějte na paměti a udržujte intimní život. Učte se vnímat potřeby druhého, nalaďte se na společnou vlnu a nezapomeňte se objímat.