K velké radosti rozjásaných vězňů a ohromnému zděšení překvapených dozorců, kteří neměli o chystaném kulturním programu sebemenší ponětí, shodila ze sebe sličná děva oblečení až do poslední nitky.

Předčila očekávání

"Všechno bylo dohodnuto předem s vězni, kteří měli povolení pozvat si ženu," vysvětlila rozhlasové stanici P4 bachařka Kjesti Sölbergová. "Jenže jsme netušili, že najatá tanečnice předvede víc než jen pouhý tanec."

Jednou do měsíce pořádaný kulturní večer si vězňové obvykle po schválení jeho scénáře organizují sami. Není jisté, zda nahotinku vrtící se na jevišti s chutí nesledoval také vězeňský personál, protože prý trvalo několik minut, než se dozorci vzpamatovali a umělkyni lepých tvarů z něj za hurónského řevu trestanců nevystrkali.