Z rozsáhlého průzkumu vyplývá že 58 procent Jihoafričanů praktikuje nechráněný pohlavní styk, aniž by znali sexuální minulost svých partnerů. Světový průměr, který udává počet osob provozujících nechráněný sex, je přitom dalece nižší a dosahuje 35 procent.

Chybí sexuální výchova

Jihoafričané jsou si však vědomi hrozby AIDS. 77 procent jich ví, že jde o jeden z největších zdravotních problémů. V Jihoafrické republice je registrováno 5,3 miliónu lidí s virem HIV, což je více než desetina populace.

"Podle názoru 44 procent obyvatel by vláda měla investovat mnohem více do programů sexuální výchovy ve školách, což je nejlepší prostředek, jak předcházet nákaze virem HIV i dalších pohlavně přenosných nemocí," zdůrazňuje se v prohlášení. "Žádnou sexuální výchovou totiž nikdy neprošlo 21 procent Jihoafričanů," dodává dokument.