Stále tedy existuje veliké procento lidí, jejichž názor a pocity lze ovlivnit vlastním chováním, vystupováním a dalšími okolnostmi. Co tedy udělat, pokud o protějšek moc stojíte, ale cítíte, že to pravé milostné zahoření vás teprve čeká?

Vztahová expertka Tracey Coxová pro Daily Mail doporučuje pět triků, jak si u protějšku můžete zvýšit šance na úspěch.

Snadno dosažitelný cíl

Čím více budete s někým komunikovat, tím víc se člověku budete líbit. Několik seriózních studií ukázalo, že opakovaná setkání jedince stimulují k tomu, aby svůj protějšek začali více vnímat a mít jej rádi (jediný případ, kdy to neplatí, jsou případy, kdy byly hned po první schůzce vyjasněny vzájemné nesympatie).

Takže zapomeňte na rezervovanost a hraní nedostupnosti, naopak buďte vstřícní tak, jak to budete cítit. Opatrnost a nedostupnost či přílišnou stydlivost si může partner vysvětlit jako aroganci a chladnost.

Trocha nedostupnosti ale neuškodí

Až budete spokojeni s tím, co si myslíte, že k vám váš protějšek cítí, šlápněte na brzdu. Nestýkejte se tak často jako dosud. Vídejte se pokud možno méně a méně. Odborníci takové chování pojmenovali jako tzv. princip nedostatku, podle toho, že si lidé cení daleko více něčeho, co je pro ně vzácné a obtížné získat.

Tento princip funguje například i v marketingu, kdy obchodníci lákají zákazníky na něco, co vlastně potřebují, ale pocit jedinečnosti v nich vyvolá po daném produktu ještě větší chtíč.

Čekejte, co pěkného přijde

Pokud pro někoho uděláte něco pěkného, cítíte se dobře hned ze dvou důvodů. Jste spokojeni sami se sebou a navíc vás ještě hřeje dobrý pocit za dobrý skutek, kterým jste udělali radost jiné osobě. V konečném výsledku takové malé radosti vytvářejí mezi lidmi krásné, nejen přátelské pouto.

Pokud někdo něco hezkého udělá pro nás, jsme také velmi potěšeni. V tu chvíli ale na řadu přichází i celá plejáda dalších emocí, ovšem ne vždy pozitivních. Někdy totiž může začít převládat pocit, že se nás dotyčný snaží do něčeho vmanipulovat a místo návalů radosti začínáme pociťovat, že je od nás očekáváno začít dárky či zážitky něčím oplácet.

„Popravdě je ale mnohem lepší, když se žena nechá hýčkat, než když je to naopak. A klidně to může protějšku i nějakým gestem naznačit,“ radí Coxová.

Měřítko zamilovanosti

Psycholog z Harvardu Zick Rubin se rozhodl zjistit, jestli je možné lásku změřit z vědeckého hlediska. Pro svůj experiment natáčel páry při schůzkách a sledoval, jak se lidé chovají.

Zjistil, že zamilovanost lidí v mnohých případech vyznačuje právě to, jak dlouho se na sebe vzájemně dívají. Hluboce zamilovaní lidé na sebe dle výsledků průzkumu hleděli až 75 % času, který spolu trávili hovorem. Zrak odvraceli jen výjimečně, hlavně v případech, kdy je od hovoru někdo vyrušil. Rubin podotkl, že během normálního, formálního hovoru, na sebe lidé koukají zhruba 30 až 60 % času.

Podle významu toho, co je nyní známo jako Rubinovo měřítko, je zřejmé, že je možné říci, jak moc jsou do sebe lidé zamilovaní na základě měření času, po který se na sebe zamilovaně koukají. Někteří psychologové tento jev stále častěji používají, aby zjistili, jak hlubokou náklonnost k sobě páry cítí.

Každopádně je to velmi užitečná informace pro někoho, kdo stále váhá, jestli je lepší při prvních schůzkách raději klopit zrak, anebo se člověku zpříma dívat do očí.

Coxová radí: „Rozhodně se koukejte, dáte tak najevo, že je vám partnerova společnost příjemná, a ještě ke všemu se vám líbí.”

Vše řeknou oči

Kdo by nepoznal pohled plný vášně, který přímo svádí k tomu odebrat se s protějškem rovnou do nejbližší postele. Pohled chtíče poznáte snadno, vyznačuje se totiž rozšířenými zornicemi. Ty umí reagovat takřka na všechno. A také mnoho napoví.

Bohužel činnost zorniček člověk nemůže nijak ovlivnit. I to je jeden z důvodů, proč se říká, že oči nikdy nelžou. Každopádně podle odborníků lze uzpůsobit podmínky tak, aby se zorničky samy rozšířily.

Prvním krokem je zeslabit světlo, zornice se bez jeho dostatku rozšíří. To je i jeden z důvodů, proč se do romantických restaurací dávají svíčky. Ovšem není to jen o svíčkách, v tlumeném světle vypadají lidé všeobecně o něco lépe než ve skutečnosti. Aby vědci otestovali, zda jsou rozšířené zornice vnímány lidmi jako atraktivnější doplněk, provedli malý test.

Řadě lidí ukázali portréty mužů a žen, přičemž u některých z nich byly zornice graficky poupraveny - zvětšeny. Muži hodnotili ženy s falešně zvětšenými zornicemi až dvakrát fyzicky atraktivnější, než když jim vědci ukázali tu samou, neupravenou portrétní fotografii. Pánům také ukázali fotografie obnažených žen a všimli si, že pokud jim ukázali něco vzrušujícího, mužské zornice se výrazně rozšířily.

Tracey Coxová proto doporučuje pozorně sledovat pohled protějšku. Jeho zornice totiž mohou zásadně napovědět mnohé o jeho sympatiích.