Výzkumu byl proveden za účasti 149 dobrovolníků, z nichž 77 bylo žen, zbytek tvořili muži. Všichni hodnotili atraktivitu různých hlasů od jedničky do desítky, přičemž nejvíce bodů získali majitelé líbivých hlasů.

Odborníci zjištěné výsledky porovnali se sexuální a partnerskou minulostí osob, kterým hlasy patřily. Na základě pozorování dospěli ke zjištění, že nejvyšší ohodnocení získali lidé, kteří vedli pestrý sexuální život.

Sklon k nevěře

Jedinci, jejichž hlas byl vyhodnocen jako nejpřitažlivější, měli první pohlavní styk dříve než ostatní. Rovněž ve svém životě poznali větší počet sexuálních partnerů a kromě toho měli i výrazné sklony k partnerské nevěře.

Vědci také zjistili, že hlas vypovídá mnohé o vzhledu svých majitelů. Hlasy vyhodnocené nejvíce sexy patřily mužům se širokými rameny a užšími boky a ženám se štíhlým pasem a naopak s boky rozšířenými.