„Sebeláska je přitom základem spokojených partnerských vztahů. Je součástí vědomí vlastní hodnoty, která se odráží v našem sebevědomí. Na rozdíl od sebeobětování je podmínkou ke spokojenému rodinnému životu. Ve své praxi se však setkávám s mnoha ženami, pro které je těžké naučit se myslet více na sebe než na nejbližší, které milují. Pokud však člověk ve vztazích stále ustupuje přáním druhého, bez ohledu na své vlastní potřeby, jistě nebude dlouhodobě šťastný,“ vysvětluje odbornice na partnerské vztahy Laura Janáčková.

Průzkum, kterého se zúčastnilo přes tisíc žen, poskytl i odpověď na otázku, co je pro ženy ve vztahu důkazem lásky. Na prvním a druhém místě je opora v nesnázích s 88 % a objímání a doteky (79 %).

Poměrně dobře si stojí i plánování společné budoucnosti (59 %) nebo to, když partner řekne, „miluji tě“ (42 %).

Zajímavé je, že ženy mnohdy nečiní to, co samy považují za důležité. Jak vyplynulo z průzkumu, více než polovina žen vyzná svému muži lásku maximálně párkrát za měsíc.

Další zajímavosti z průzkumu

Sebeláska

 • Alespoň několikrát týdně je chválena každá třetí žena. Mladší ženy jsou od okolí chváleny častěji než starší.
 • Čas pro sebe si udělá polovina žen minimálně několikrát do týdne, nezadané ženy mají na sebe více času.
 • Jestliže se ženy cítí dobře a mají se rády, ovlivňuje to pozitivně nejen jejich chování k okolí, ale i jejich vlastní sebevědomí. 

Vztahy

 • Většina žen má již několik let partnera. Nejčastějšími způsoby seznámení jsou společní známí a návštěva restauračního zařízení nebo kulturní akce.
 • Čtvrtina žen přiznává, že má problém s navazováním vztahů. Problémy s navazováním nových vztahů má polovina nezadaných žen.
 • Ve vztahu je z pohledu žen nejdůležitější důvěra, komunikace, respekt, podpora a láska. Naopak nejméně důležitým prvkem vztahu je společná minulost.
 • Lakota a častá kontrola ze strany partnera odradí od vztahu více než polovinu žen.

Láska

 • 76 % žen věří na lásku na první pohled, 60 % ji dokonce někdy zažilo a vydržela jim i několik let, třetině z nich trvá tato láska dosud.
 • Většina žen (84 %) věří, že láska může být osudová nebo na celý život.
 • Vyznat lásku slovy „miluji tě“ dokáže bez problémů více než polovina žen, 35 % to říká, i když je to pro ně těžké. Alespoň jednou týdně řekne svému partnerovi, že ho miluje, necelá polovina žen.
 • Pro ženy je nejdůležitější láska k dětem a k partnerovi, naopak nejméně důležitá je láska k penězům.
 • Důkazem lásky je pro většinu žen především opora v nesnázích, objímání či doteky.

Seznamka

 • Se seznamkou má zkušenost třetina žen, nejčastěji pak využily seznámení přes internet.
 • 44 % žen věří, že lze přes seznamku nalézt skutečnou lásku.

„Tento průzkum měl za cíl zjistit o ženách co nejvíce, následné zjištění zanalyzovat a připravit pro ně návod, jak je podpořit v jejich harmonii. Více se ženy mohou dozvědět na velké akci – Den, kdy najdu lásku, která se koná 14. května v Praze a 11. června v Pardubicích. Toto setkání je pro širokou veřejnost a zcela zdarma,“ upozorňuje Eva Čejková Vašková, jednatelka společnosti ŽENY, s. r. o.