„Mnoho mladých lidí získalo své sexuální znalosti skrze vlastní sexuální aktivity a hledání na internetu,“ vysvětluje Dr. Mark McCormack, hlavní přednášející sociologie a spoluředitel Centra pro sex, pohlaví a sexuality na Univerzitě v Durhamu.

Emotikony jsou tak součástí jejich života, zjednodušují jim komunikaci a odbourávají překážky, které by jinak vznikly při osobní komunikaci. Podle odborníků mohou pomoci i z pohledu šíření osvěty o bezpečném sexu.

Většina mladých totiž rizika pohlavních chorob velmi bagatelizuje. Více než třetina z dotazovaných v průzkumu prohlásila, že je bezpečný sex nezajímá. Polovina pak tvrdila, že hrozba HIV je minimální. Bohužel i ti, kteří z pohlavních chorob mají strach, bezpečný sex neprovozují, a to dost často z toho důvodu, že nedokážou druhému říct, že se s ním chtějí alespoň na počátku vztahu milovat pouze s kondomem.

Proto odborníci hledali cestu, jak tuto komunikaci mladým co možná nejvíce zjednodušit. A jelikož mladí většinu intimností řeší dnes elektronicky, rozhodli se vytvořit emotikony, které umožní mladým lidem přenést se přes rozpaky doprovázející diskusi o bezpečném sexu, podnítí je k rozhovorům a zvýší povědomí o důležitosti užívaní kondomů při ochraně proti sexuálně přenosným nemocím, mezi které patří i HIV a AIDS.

Odborníci tak nabádají lidi, aby sdíleli na svých sociálních sítích hashtag #CondomEmoji, aby tyto emotikony zařadila organizace Unicode do své databáze obecných emotikonů, jež mobilní přístroje i sociální sítě používají, což se nakonec podařilo.

Emotikon vyjadřující bezpečný sex

Emotikon vyjadřující bezpečný sex

FOTO: Durex