„Syndrom malého muže předpokládá, že muž, který se cítí nejméně mužný, se snaží dodat si sílu, a tak vyhledává válku a souboje, aby dohnal své fyzické nedostatky,“ tvrdí vědci z Atlanty.

Když se muž začne srovnávat s tradiční normou mužství a shledá, že má velké nedostatky oproti tomuto ideálu, dochází u něj většinou k nárůstu nespokojenosti a stresu z tohoto nesouladu. Takový jedinec bývá také extrémně agresivní.

Jinými slovy, čím je muž vyrovnanější a jistější si svou maskulinitou, tím je vlídnější a méně agresivní. Platí tak staré rčení, čím agresivnější muž, tím je „menší“. V mnoha ohledech.

„Muži, kteří se sami považují za méně mužné ve srovnání s průměrem a kteří zažívají stresovou poruchu z nesouladu mužnosti, se dopouštějí agresivních fyzických útoků třikrát častěji než ti, kdo jsou se svou maskulinitou spokojeni a jsou si svou mužností jisti,“ tvrdí psychologové ze státu Georgia.