To, že ženy dnes častěji přebírají mužské role, si myslí 92 procent dotázaných. Tento posun považuje 62 procent lidí za správný. Celkem 43 procent osob míní, že mužské chování po ženách vyžaduje společnost. Třináct procent odpovídajících uvedlo, že ženy přebírají role mužů samy, aby se jim vyrovnaly.

Za typickou vlastnost žen považovali dotázaní schopnost zvládat víc věcí naráz. Zmínilo se o ní 55 procent mužů a 65 procent žen. Zodpovědnost u žen vidí 43 procent respondentů a 53 procent respondentek. Stejný je i podíl těch, co se zmiňují o empatii. O pořádkumilovnosti žen je přesvědčeno 48 procent mužů a 38 procent žen. Hrubost podle Hamanové považuje za typicky ženský rys desetina mužů.

„Je vcelku překvapivé, že téměř čtvrtina žen sebekriticky míní, že je pro ně typická necitlivost vůči okolí a hrubé chování. Rozdíly mezi mužskými a ženskými vlastnostmi stále existují, nicméně z dat průzkumu lze soudit, že ženy v dnešní době mají stále větší tendenci přebírat role mužské," uvedla.

První dáma = pravá dáma

Pravá dáma se podle dotázaných pozná podle vzhledu, projevu, způsobů a ženských vlastností. Vizáž, krása, elegance, padnoucí oblečení jsou podstatné podle 27 procent lidí.

Čtvrtina dámě přisuzuje inteligenci, spolehlivost, diplomacii či smysl pro humor. Podle další čtvrtiny je typická slušnost, noblesa a kultivovaný projev.

Necelá pětina zmínila empatii, něhu, obětavost a silný smysl pro rodinu. Jen polovina dotázaných dokázala uvést jméno ženy, která je podle nich pravá dáma. Osmnáct procent si vzpomnělo na Dagmar Havlovou.

Podle Hamanové tak funguje „pomyslná rovnice – první dáma = pravá dáma". Šest procent lidí zmínilo manželku dalšího bývalého prezidenta Livii Klausovou, pět procent modelku Terezu Maxovou a dvě procenta herečku Elišku Balzerovou.