"Žena umí přirozeně naslouchat, přijímat druhé, je pokorná, věrná, povzbuzuje a umí trpělivě čekat," vypočítal charakteristické vlastnosti Panny Marie a obecně slabšího pohlaví autor textu kardinál Joseph Ratzinger, šéf Kongregace pro víru a učení.

Papežský dokument ale současně apeloval na světové vlády, aby začaly pomáhat ženám lépe se vyrovnávat s problémy moderní doby, zejména s kombinovanými nároky na zaměstnanost a péči o rodinu.

"Chybou je tvrzení, že ženy se na cestě za svou realizací musejí stát konkurenty či rovnou protivníky mužů," napsal šéf bývalé inkvizice. Z textu také vyplynulo, že Vatikán se rozhodl začít se začleňováním žen do dosud čistě mužského vedení katolické církve.

Italská média v této souvislosti referovala o nejmenované jeptišce, která pracuje jako špičková poradkyně vatikánského "ministra zahraničí", arcibiskupa Giovanniho Lajola. Církev nicméně nadále setrvává v ostré opozici vůči sňatkům homosexuálů či svěcení žen do kněžského úřadu.