Nejde však o laciné obnažování, nýbrž o rituál, který je starý již stovky let. Ženy za soumraku vycházejí bez oděvů na pole, kde předvádějí bohům výjevy ze zemědělské činnosti. 

Zemi sužuje sucho

Místní ženy se snaží rituálem nahých těl zalíbit bohu deště Indrovi. Jedině tak totiž podle nich mohou předejít uschnutí úrody a zachránit obyvatelstvo před hrozícím hladem.

V regiónech napříč celou zemí totiž již dlouho nepršelo a půda je zde vyprahlá. Lidé se proto uchylují k nadpřirozeným silám. 

Nemělo by je však spatřit mužské oko. V opačném případě se musí vykoupit. 

"Pokud je jakákoli nahá žena spatřena mužem, je obžalována z hříchu a musí být potrestána. Vrátí se do své vsi a tam musí uspořádat pro všechny místní občany hostinu. Tím se vykoupí," vysvětlila kněžka Rukmani Devi.