Podle Zákoníku práce jde o jednání sexuální povahy v jakékoli formě, které dotčený zaměstnanec oprávněně vnímá jako nevítané a urážlivé. Snižuje důstojnost fyzické osoby, nebo na pracovišti vytváří nepřátelské, případně ponižující prostředí. Může jít o tělesný kontakt, sexuální návrhy, okukování, ale i dvojsmyslně podbarvené vtípky.

Podstata sexuálního obtěžování spočívá v tom, jaký druh vztahu mají mezi sebou obtěžující a obtěžovaný.

Zásadní není ani tak to, kde k tomuto jednání dochází (na pracovišti, v restauraci nebo ve škole), případně co se při něm děje (většina Čechů vcelku logicky odmítá považovat za sexuální obtěžování třeba vylepování plakátů nahých žen ve skříňce v práci nebo vyprávění košilatých vtipů). Podstata sexuálního obtěžování spočívá v tom, jaký druh vztahu mají mezi sebou obtěžující a obtěžovaný.

Nerovný vztah a rizika sankcí, které z něj vyplývají, podstatně omezují svobodu oběti. Není pro ni pak snadné odmítnout sexuální nabídku a odkázat obtěžujícího do patřičných mezí. Její situace jí často brání reagovat odpovídajícím způsobem.

Obvykle jde o vztah nadřízený a podřízený. Nevyslovenou či vyslovenou hrozbou pak může být finanční postih anebo ztráta zaměstnání. Někdy se jedná o vztah mezi učitelem a studentem. Tomu pak hrozí horší známka, případně vyhození od zkoušky. Ale může jít například také o vztah lékař – pacient (ten se zase bojí špatné léčby).

Výběr slabších obětí

Harašení má řadu podob. Došlo třeba k situaci, kdy ředitel školy navštěvoval svou podřízenou, svobodnou matku, v kabinetě a osahával ji. Vysokoškolský asistent si zase zval studentku na večerní konzultace a dotýkal se jí na intimních místech. Lékař stimuloval při vyšetření erotické zóny pacientky. A fyzioterapeutka dráždila pacienta při masáži na penisu. Ani jeden z obtěžovaných nedokázal adekvátně reagovat právě z obavy před postihem.

Roli mohlo sehrát i to, že jedinci, kteří se sexuálního obtěžování dopouštějí, si intuitivně vybírají slabší oběti. Třeba lidi s nízkým sebevědomím a malým sebehodnocením. Využívají své nadřízenosti k tomu, že zneužívají oběti, které jsou na nich nějakým způsobem závislé. Haraší při tom svou mocí jako nepřátelské vojsko zbraněmi a zastrašují je.

Bývá dobré si to uvědomit. A v případě potřeby také zaharašit, samozřejmě odpovídajícím způsobem. Třeba tím, že obtěžujícího pošlu do patřičných mezí. Nebo hrozbou, že vše oznámím nadřízenému, anebo že podám trestní oznámení. Případně jdu a skutečně to udělám. Možná pomůže i to, když si připomenou přiléhavé české rčení: Na hrubý pytel hrubá záplata.