97 procent lidí uvedlo, že je pro ně důležité pomáhat rodinným příslušníkům a přátelům, žít ve spokojené rodině a mít přátele, s nimiž si dobře rozumějí.

Pro Čechy se také stává podstatné mít nějakou práci. 46% osob považuje za důležitou možnost vlastnit firmu, o pět procent respondentů méně pak vypovědělo, že považuje za podstatné zastávat v práci řídící funkci. Pro 71 procent dotázaných je důležité pracovat tak, aby mohli zkoušet nové věci.

Dvaadevadesát procent Čechů vyznává hodnotu práce, která je zajímavá, o jedno procento méně pak hodnotu práce, která má smysl a je užitečná. 89% lidí chce pracovat v sympatickém kolektivu.

83 procent respondentů chce podávat perfektní profesionální výkon a pro 88 procent lidí je podstatné vydělávat hodně peněz. 86 procent oslovených hodnotí jako důležité být oblíbený mezi lidmi a významného postavení ve společnosti si váží 54 procent respondentů.

Nerušené soukromí považuje za důležité 83 procent osob, o příjemný život usiluje 80 procent dotázaných. 76 procent lidí by si přálo mít čas na záliby a 62 procent oceňuje možnost vést vzrušující život.

Vysoké skóre již tradičně zaujala hodnota žít podle svého přesvědčení, avšak hodnotu žít podle náboženských zásad uznává jen 39 procent respondentů.