Zaškatulkovat, co je a není v sexu normální, je dost obtížné. Pokud chcete zkusit s partnerem něco nového, není nic jednoduššího, než se s ním o tom pobavit. Jen tak zjistíte, jak se k tomu postaví.

Podobný názor zastávají i autoři nedávné studie zveřejněné v The Journal of Sexual Medicine. V rámci průzkumu vyzpovídali celkem 1516 respondentů, u nichž požadovali hodnocení 55 různých sexuálních fantazií. V druhé části studie pak měli dobrovolníci podrobně popsat nějakou svou oblíbenou fantazii.

Vědci následně všechny zmiňované sexuální fantazie hodnotili podle oblíbenosti. Vzácná fantazie byla označena jako taková, kterou vybralo 2,3 procenta a méně respondentů, neobvyklá byla taková, kterou zvolilo 16 % lidí a méně, častou fantazii volilo více než 50 % respondentů a obvyklá byla označena jako ta, kterou uvedlo více než 84 % dotazovaných.

V rámci výsledného hodnocení byla zjištěna zajímavá fakta, která přinesl server Women´s health magazine.

Častější, než by se zdálo 

Z celkových 55 uvedených sexuálních fantazií bylo zjištěno, že řada z nich má mnoho společného, a tím jsou právě lidé, kteří o nich fantazírují. Více než třetina všech mužů i žen sní například o sexu na veřejnosti, milování s cizincem, případně o sexu s výrazněji starším partnerem (partnerkou). Časté sexuální představy také zahrnují různé druhy nadvlády nad opačným pohlavím, u mužů pak sledování milostného styku dvou žen.

Muži a jejich představivost 

Co se týče milostného života, muži mají rozhodně barvitější představivost než ženy. Nejenže se ztotožnili s vícero uvedenými fantaziemi v průzkumu, také byli v popisu svých představ mnohem detailnější než ženy.

Kromě jiného byla zjištěna i jedna překvapivá a velmi často zmiňovaná mužská sexuální fantazie, s kterou by ale mnohé partnerky nejspíš nesouhlasily. A to je sledování své vyvolené, jak se miluje s jiným mužem.

Nejčastější ženská fantazie

U žen naproti tomu převládá jiná touha, a to být dominantní. Přesněji sexuálně dominantní chce být 64,5 % dotázaných, 52,1 procenta si představuje různé druhy poutání a svazování, o nějaké formě výprasku sní 36,3 % žen. Výprask je ale také oblíbenou činností mužů, alespoň v představách po něm touží 40 % z nich.

Jak také ukázal průzkum, změna submisivního nebo naopak dominantního postavení v milostném aktu nemusí být problém. Mnozí dotázaní, kteří volili jednu z těchto forem, totiž nebyli výhradně pro ani proti opačné roli.

Fakta a fantazie

Zatímco muži by mnohé své tajné fantazie rádi převedli i do reálného života, ženy jsou v tom opatrnější. Více než polovina respondentek uvedla, že většinu z toho, o čem tajně sní, by ve skutečnosti nechtěla praktikovat.