V koutku duše jsem sice o všeobecné platnosti této poučky přece jenom trochu pochyboval, připadalo mi však výchovně žádoucí přesvědčovat mládež o tom, že tím pravým ořechovým je pouze sexuální aktivita doprovázená vzájemným hlubokým citem.

Z oblačných výšin zpět na zem mne vrátila věta pronesená v ostravské tramvaji: "Podívej se, to je ten blbec, který říká, že se bez lásky nedá souložit!" Větu nepronesl žádný citově oploštělý a společensky vykořeněný desperát. Ozvala se z hloučku vysokoškoláků, kteří jeli na přednášky. A patřila mně.  

Láska vykvetla na základě sexu

K definitivnímu vyklizení pozic propagujících lásku mne pak přinutil příběh nesmírně šťastné manželské dvojice. Absolvovala svůj první pohlavní styk v den seznámení na diskotéce. V té chvíli prý o sobě nevěděli vůbec nic. A horoucí láska vykvetla z tohoto sexuálního svazku až po několika měsících intenzivní koitální aktivity. Dodnes žijí šťastně a spokojeně.

Mnoha mladým lidem vštěpují ti starší, že sex sám o sobě představuje něco nečistého a neušlechtilého. Je degradován na živočišnou pudovou aktivitu, určenou pouze k rozmnožování. Pouze citová angažovanost, poeticky nazývaná láskou, vytváří lidské sexuální aktivitě jakési morální alibi. Pokud nevzplane láska, musí sex počkat. Jestliže city umírají, musí zákonitě vyhasnout i sexualita. Od tohoto stanoviska je pak už jenom krůček k očerňování veškeré nesouloživé aktivity. Což se netýká jen onanie, ale i pettingu.

Musím teď chtě nechtě přiznat, že jsem svůj odsuzující postoj ke cool-sexu revidoval. Nadále připouštím, že z lásky vykvétá ta nejkrásnější a nejušlechtilejší sexuální aktivita.

Jako golf nemajetných

Ale stejně jako se někdo vzbouří tradičnímu jídelnímu pořádku, kdy po předkrmu následuje polévka a pak hlavní jídlo a nakonec zákusek, může i počáteční soulož bez lásky představovat přednostně konzumovaný zákusek, aniž by to ohrozilo chuť dalších chodů pojídaných v obráceném pořadí.

Cožpak jste se opravdu nikdy nesetkali se šťastným párem, který svou známost zahájil pohlavním stykem? Samozřejmě že to taky celé může pěkně zkrachovat. Ale ona ani ta horoucí láska na počátku vztahu neskýtá záruku jeho trvalosti. Pro příklady nemusíme chodit daleko.

Chtěl bych tímto předložit provokativní myšlenku: lidská sexualita představuje hodnotu sama o sobě. Je kulturním atributem lidské přirozenosti. Zůstává člověku často jako jediná příjemnost, kterou mu na rozdíl od jídla, kouření, alkoholu a požitků lékaři nezakazují. Dnes ji dokážeme oprostit od rizika nežádoucího těhotenství i sexuálně přenosné nemoci. Sex je levnou zábavou miliónů. Nenávykovou všeobecně dostupnou drogou. A golfem nemajetných.