Je zajímavé si přečíst, jak vidí recept na zachování mládí a mužné síly Auguste Debay, autor knihy „Přírodověda muže a ženy od jejich zjevení se na povrchu zemském až k našim dnům“ z roku 1900. Podle něj přichází první doba stáří právě okolo padesátky.

Charakterizuje ji prý křehkost a touha po návratu minulosti. Debay o ní píše: „Sil ubývá, srdce chladne, vlasy šedivějí, zuby vypadávají a povaha zvážní. Krásné dny minulé se vracejí stále do paměti. Tenkráte byl mlád a pln síly, nyní je vydán napospas tisícerým neduhům. Pud pohlavní uhasíná, s ním i přání a láska.“

Je podle něho přirozené, že se člověk nechce vzdát krásného života a hledá všemožnou záchranu. Jako příklad uvádí podivuhodný příběh kmeta: „Oženiv se s mladou dívkou, zachvátila ho náhle horečka, po které pozbyl vlasů i vousů. Když kůže seschla a sloupla se, bylo s podivem viděti, jak mu narůstá krásný plavý vlas a raší mu nové vousy na místě starých. Jeho tvář nabyla opět svěžesti mladistvé a manželka obtěžkavši mohla dosvědčiti, jak silen v lásce jest její muž, když kmotry se jí posmívaly.“

Tajemství jejich mládí drží v rukou žena

Už na počátku minulého století muži tušili, že tajemství jejich mládí drží v rukou žena. Jedna teorie z té doby vysvětluje, jak vlivy stáří poznenáhlu vyčerpávají prameny životní teploty.

„Okolní tělesa odnímají stárnoucímu muži teplotu, mrazí jej a zima jím více třese.“ Údajně proto si někteří starci libují v lůžku sdíleném s mladými a silnými dívkami. Dějiny říkají, že mnozí významní a bohatí muži lehali s mladými děvčaty, aby rozehřáli svá sešlá těla. Stačil prý pouhý měsíc, aby se muž uzdravil.

Tento zvyk se těší velké oblibě také u našich stárnoucích mužů. Dnešní mladé ženy, které zahřívají tělo i duši padesátníka však netuší, že je psáno: „Co jeden získá, druhý ztrácí. Jestliže muž se omlazuje stykem s mladou osobou, tato brzy vadne v tomto ledovém objetí“.

A tak zatímco ženy okolo padesátky řeší klimakterium, tedy návaly horka, sníženou chuť na sex, změny nálad a ztrátu plodnosti, někteří jejich stejně staří muži se obkládají mladými dívkami, aby světu ukázali, že jsou ještě v plné síle a zvládnou dokonce zplodit i další děti.

Rady a poučení předků

Pro tyto muže lze najít poučení v „Pohlavní zdravovědě muže a ženy v manželství“ z roku 1915: „Mužům nacházejícím se ve vyšším věku a určeným k otrocké službě svých žen nutno poraditi. Neboť pouhý spánek již v nich nedovede nahraditi, čeho na síle a na mnohosti tvořícího se semene utrpěli. Potřebují dietetické prostředky, které zesláblost jejich zapudí a k síle jim opět dopomohou.“

Vybavena radami moudrých předků vařím svému muži výživnou a snadno stravitelnou krmi: čokoládu s mlékem, posilující bouillony se žloutky z několika vajec, bílek ušlehaný jemným práškem cukrovým nebo též lžíci bílků ve sklenici dobrého vína trochu cukrem oslazeného a skořicí okořeněného, k tomu suchar. Jindy tokajské víno s bisquitem, huspeninu z čerstvého masa se skývou bílého chleba a podobně.

Ve zmíněné knize sice varují: „Nikdo ať sobě nemyslí, že znaje tyto prostředky dodávající sílu, může se tím častěji a nemírněji oddávati souloži. Nebo že mu neškodí, když se po ní vynasnaží ztrátu síly nahraditi výživnými pokrmy. Byl by to velký omyl, který by tím krutěji člověka potrestal, čím zdlouhavěji by přicházely následky.“

Můj muž, stejně tak jako jiní dnešní padesátníci, vydrží vše. Nicméně musíme míti na paměti, že Philip z Novary v roce 1265 varuje: „Ve stáří nelze manželství doporučit. Dvě chátrající těla nemohou dlouho vydržet v jedné posteli.“