Prospěšná pornografie. Není to trochu přitažené za vlasy?

V Dánsku klesl počet sexuálních trestných činů, jakmile učinili běžnou pornografii přístupnou a přestali její rozšiřování kriminalizovat. Podle všeho umožňuje ventilovat potlačený sex a vůbec potlačené emoce. Snižuje tak napětí i agresivitu ve vztazích mezi mužem a ženou.

Pokud jde o její údajnou škodlivost, neexistuje seriózní výzkum, který by něco takového dokázal. A když nejvyšší soud amerického státu Oregon legalizoval veškerou pornografii, s výjimkou dětské, nejen že nedošlo k ničemu katastrofickému, ale nestalo se vůbec nic. Lidé v Oregonu žili stejně, jako kdyby se žádný zákon nezměnil.

Proč tedy lidi pobuřuje, když jim vpodstatě prospívá?

Nemyslím si, že pobuřuje všechny. Pobuřuje jenom některé. Stejně jako nahota. To, jak ji každý z nás posuzuje, je individuální. Hodně to ovlivňuje výchova v rodině a společenské i dobové normy.

Mezi nejvášnivějšími odpůrci pornografie bývá hodně lidí, kteří mají problémy s tím, jak se vyrovnat se sexem a se sebou. Hrozí se toho, že je pornografie vzrušuje. Zoufale hledají ztracenou sebeúctu. Proto chrlí oheň a síru na šiřitele pornografie. Proto volají po zákazech. Proto se stavějí do rolí spasitelů lidstva a zachránců morální čistoty. Český jazyk na to má velice výstižné přísloví: "Nedívej se do zrcadla, když máš křivou hubu."

Máte pocit, že pornografie ukazuje nepokřivené vztahy a normální život?

To ani nechce. Je fantaskním úletem, světem mužských snů, nadsazenou a idealizující představou. V normálním světě nemají muži takové penisy, nesvádějí tak snadno ženy do postele a nedosahují takových neuvěřitelných výkonů. Ženy v něm nejsou tak božsky krásné, nestoudné a bezostyšně lačné tělesného sexu. Jsou to pohádky. V principu stejně zjednodušující, nereálné a idealizující jako televizní seriály, zamilované romány nebo kovbojky.

Pohádky nikoho nedráždí...

To souvisí s nahotou a sexem, jak je vnímá křesťanství a zejména katolická církev, které v minulosti hodně ovlivnily naši morálku. Nahota a sex byly tabu. Sex navíc zůstal ze všech lidských potřeb a radostí nejvíc podezřelý z toho, že je projevem nižší pudové vášně a nečistého chtíče. Proto musel být vykoupený nějakou vyšší ctností, nejlépe ušlechtilými city nebo láskou.

Teprve v posledních desetiletích ho začínáme považovat za přirozenou součást našeho života a zdraví. Tedy za jev, který je důležitý sám o sobě. Otevřeně se propaguje tělesná přitažlivost, která je pro vytváření vztahů mezi ženami a muži stejně podstatná jako další složky osobnosti.

Nehrozí, že si mladí lidé, kteří se na ni budou dívat na videu, vytvoří zkreslené představy o tom, jak vypadají intimní vztahy?

Pokud by jejich představy vytvářelo jenom video, mohlo by to hrozit. Ale tak to přece není. Vytvářejí je rodina, jejich vrstevníci, televize, filmy, časopisy... Ale třeba i sexuální výchova ve škole. To všechno jim pomáhá vidět pornografii, která je pouhou sexuální epizodou, s tím správným nadhledem a v tom správném světle.

A co je rozhodující pro zdravý vztah k nahotě i k sexu?

Rodina a výchova v dětství. Není náhodou, že hlavních chyb, které mohou vést až k sexuálním poruchám nebo deviacím, se nedopouštějí tvůrci pornografie, ale rodiče. A to ve vztahu ke svým potomkům. Z dětí, které otec nebo matka v dětství nadměrně tělesně trestali, se mohou vyklubat násilníci. Exhibicionisté pocházejí většinou ze sexuálně puritánských rodin. Voyeuři přiznávají, že poučení o sexu se jim dostalo dost pozdě, měli méně mladších sester, později v životě viděli ženský genitál a tak dál.

Kdo jsou vlastně největší konzumenti pornografie?

Studie říkají, že to jsou většinou spokojeně ženatí muži ze středních vrstev. Pornografie je pro ně pouhou fantazií, která kupodivu přispívá k utužení rodinné harmonie.

Existuje i pornografie pro ženy?

Existuje, ale nemá moc velký úspěch. Fotky s nahými muži si daleko častěji kupují homosexuálové. U žen nebývají vizuální stimuly tak dominující jako u mužů. Ženy chtějí většinou spíš cit než pornografii.

Hodně lidí vytýká pornografické produkci bezduchost. Řekl bych, že mají pravdu.

Stejně můžete označit většinu takzvaně pokleslých žánrů, podobně jako vystoupení žongléra v cirkuse. To také nemá příliš velkého ducha. Ale zase vyžaduje šikovnost.

Ovšem určitě je porno kvetoucím byznysem...

To bývá častá výtka. Je zbožím, stejně jako cokoliv jiného. Nepřipadá mi, že by peníze z pornobyznysu byly špinavější nežli třeba peníze z prodeje praček.

Neprodává se dobře proto, že překračuje určitá tabu?

Nepochybně. Je v ní prvek anarchie. Ve chvílích intenzívního sexuálního zážitku jako by přestávaly platit zákony, bořily se společenské předsudky a zůstávaly tu jenom lidé zbavení společenských pout a konvencí. Není náhodou, že pornografii zakazovaly všechny autoritativní režimy a že po jejím zákazu volají církve stejně jako militantní feministky. Bývalí straničtí funkcionáři by si v tomto ohledu báječně rozuměli třeba se současnými katolíky.

Není příčinou útoků na pornografii její pokleslost?

Ta většině jejich konzumentů nevadí. Naopak. Berou ji jako součást žánru. Příčinou těch útoků jsou negativní postoje jejích odpůrců k nahotě a k sexu. Někdy jsou až komické. Například podle katolické církve se dopouští lehkého hříchu člověk, který se na nepočestné části těla dívá neúmyslně, letmo a zdálky. Zatímco dívat se úmyslně, dlouho a zblízka je těžký hřích. Ve skutečnosti neexistuje rozumný důvod, proč by se měl člověk více stydět za některou část svého těla než za jinou. Také si nemyslím, že by obnažené přirození znesvětilo odkaz sametové revoluce víc než tunelář, který si na dluh zprivatizuje továrnu, polovinu někam zašantročí a druhou půlku přivede na buben.