Habermehl své tvrzení doložil výsledky svého pozorování studentů. Po několik měsíců sledoval vývoj jejich studijní úspěšnosti v závislosti na tom, zda se před zkouškami věnovali sexu či nikoliv.

Potřebují méně času

Objevil, že pravidelná sexuální aktivita zvyšuje duševní schopnosti. Naopak studenti, kteří se v době výzkumu s nikým nemilovali, u zkoušek většinou neuspěli nebo měli problémy s jejich složením.

Podle Habermehla studenti díky čilému sexu dostávají lepší známky, ale rovněž si tak zkracují nezbytný čas k naučení látky.