Podle odborníků domácí násilí způsobuje rostoucí rozvodovost v zemi. 66 procent žen uvedlo, že právě bití bylo jejich důvodem k rozvázání manželského svazku.

Přestože již od roku 1945 je ve Vietnamu uzákoněná rovnost obou pohlaví, muži se podle zažité tradice stále nemohou smířit, že jejich slabší polovičky by měly mít stejná práva.

"Ženy byly dlouhá léta vedeny k tomu, aby byly závislé a poslouchaly otce a manžele," vysvětlil Hoang Kim Thanh, organizátor sympózia. "To je důvod patriarchátního chování mužů v rodinách."

Násilí na ženách však zdaleka není v zemi zcela novým jevem, jen se o něm dosud nemluvilo otevřeně.