Policisté mi přinesli k posouzení texty, které dostali napálení adepti tantrismu poštou za své peníze. A já se nestačil divit, za jaké nesmysly dokážou lidé na prahu třetího tisíciletí vyhodit své poctivě vydělané peníze.

Knihkupecké pulty se prohýbají pod různými sexuálními návody, které lidem slibují, že pocítí, co dosud nikdy necítili. Je jistě pozoruhodné, že velká většina z nich tíhne k orientální mystice. Podobně jako k různým tajuplným a meditativním praktikám.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Zkoušeli jste již tantrický sex?

My jsme v mládí četli jedině staroindickou Kámasútru, kterou povolil i komunistický režim. Vnímali jsme ji jako poetické odpoutání od prvomájových průvodů a spartakiád.

Dnešní čtenář může od rána do večera pěstovat různé sexuální magie, které mu slibují nepopsatelné sexuální rozkoše. A takto získanou sexuální energii může údajně transformovat i do ostatních oblastí života.  

Jantra vyvolá orgasmus

V tom pětistovkovém pamfletu je psáno, že ke správnému postupu tantry napomáhá opakování mantry. To jsou prý jakási mystická slova a slabiky, které mnohonásobným omíláním způsobí vzrušení a někdy prý i částečnou ztrátu vědomí.

Tento mechanismus ostatně dobře znali už vyznavači Kršny. Vzpomeňte jen na jejich opakované výkřiky: "hare, hare". V katolickém náboženství pak funkci mantry plní například růženec. Jeho neustálé opakování může u někoho vyvolat stav psychického vytržení. Obávám se však, že stav bezvědomí sotva.

Zadarmo vám tady ještě prozradím, že tantristé vyslovují PÁ, DÁ a O-MÁJ. To je kontrolní mantra, kterou mohou při sexu vyslovovat nahlas, šeptat i zpívat. Dodal bych k tomu, že je nutno brát ohled na sousedy. Zejména pokud vyznavač tantry bydlí v paneláku. Taky dýchání je důležité. Při obzvláště hlubokém dýchání prý ucítíte teplo a lehké chvění v dolní části páteře. V té chvíli máte začít vyslovovat ÓM, ÓM.

Pak už zbývá jen zaujmout pozici naštípnutého bambusu, případně pozici lotosovou nebo krabí. Všechno se ještě znásobí představami takzvané jantry. Pouhé promítnutí symbolické představy může vyvolat orgasmus.  

Masáže genitálu

Pochopitelně bych o takových nesmyslech vůbec nepsal, kdybych se nedávno na knižním veletrhu nesetkal s autorem, který není žádný orientální šílenec. Lidské sexualitě rozumí a napsal o ní velice pěknou knížku.

Ve vlastnoručním věnování se mě ptal, jestli může být návyková "extatická masáž". V knize si stěžuje na to, že tyto masáže sice znají v Orientu, euroamerická civilizace je však neuznává. Zapomněla je zahrnout mezi změněné stavy vědomí. I když jde údajně o nekoitální techniku. Spočívá totiž v masáži genitálu.

Ta však má člověka přivést k extázi, nikoli jen primárně k ejakulaci. Podobná masáž ňader má vést k dlouhodobému slastnému stavu. Na těchto masážích je prý zajímavé, že jsou aplikací "principů ženského psychologismu".

Chtěl bych k tomu dodat, že i mnohý postpubertální jedinec euroamerické civilizace zná několik podobných masáží. Neříká jim ovšem extatické. Pokud při tom bude vykřikovat nesmyslné slabiky mantry, oddá se představám jantry, zaujme krabí polohu a bude zhluboka dýchat, stane se z extatické masáže tantra se vším všudy.

Návyková může být tato činnost stejně, jako je návyková jóga, návštěva posilovny nebo účast na bohoslužbách. Nikomu to neuškodí a umřít se na to nedá. Akorát ten návod stojí nějaké peníze