Nejdříve se manželské páry z nových členských států rozvádějí v Estonsku, Lotyšsku a Maďarsku. Střední délka trvání tam v roce 2002 nedosáhla ani 11 let, Estonci to dokonce vzdávají krátce po deseti letech soužití.

Naopak déle, než činí současný evropský průměr, spolu vydrží kyperské a slovinské páry a průměru EU odpovídá délka trvání manželství v Polsku. V ostatních nových státech EU, včetně České republiky, se manželé rozvádějí dříve. V České republice manželství do rozvodu vydrží v průměru 11 let a čtyři měsíce.

Naopak ve většině zemí bývalé patnáctky manželství vydrží déle, než činí nynější evropský průměr. Dříve se rozvádějí pouze manželé v Dánsku, Rakousku, Švédsku, Německu, Řecku a v Británii.

Naprostými jedničkami co do délky trvání manželství jsou v zemích bývalé patnáctky i nynější pětadvacítky italské páry. Před rozvodovým soudem stanou Italové a Italky až téměř po 17 letech.