Ženy mají schopnost změnit svůj hlas tak, aby zněl přitažlivě a eroticky. Této vlastnosti mohou využívat, kdy se jim jen zachce. Kdyby toho ale chtěli využít muži, budou mít bohužel smůlu. U mužů je totiž přitažlivost jejich hlasu již daná a nemohou jej nijak přizpůsobit, žádná modulace jim nepomůže. Přitom ženám pomáhá k dosažení erotičnosti hlasu pouhé zpomalení a chraplavost.

Ačkoli tuto techniku využívají obě pohlaví, jen u žen skutečně funguje. „Paradoxně muži dávají přednost ženám s vyšším tónem hlasu, ale ženy dávají najevo svůj zájem o muže tím, že záměrně sníží a zpomalí svůj hlas,“ tvrdí docentka psychologie Susan Hughesová z vysoké školy Albright College v Pensylvánii.

Ženy neumí znít sebevědoměji

V experimentálním výzkumu nařídila dvacítce mužů a žen, aby se pokusili hlasem vyjádřit erotickou přitažlivost, dominanci, inteligenci a sebevědomí. Pak nahrávky zkoumaných osob nechala posuzovat čtyřicítkou dalších lidí. Z jejich hodnocení vyplynulo, že pokud žena sníží tón hlasu a zpomalí, zní přitažlivěji. U mužů se to ale nepotvrdilo, tudíž to neplatí.

„Obě pohlaví dokážou manipulovat s hlasem tak, že zní inteligentněji, ale ženám se nedaří znít sebevědoměji. Muži na druhou stranu dokážou znít dominantněji, ale nedokážou modulovat hlas tak, aby zněli erotičtěji,“ tvrdí Hughesová v závěru své studie.