Chce to čas, než se člověk s rozchodem vyrovná po svém, než přebolí křivdy, lži, nevěry. Kdo se ihned vrhne do náruče nového partnera (partnerky), nedělá tak téměř nikdy z lásky nebo obdivu, ale aby nemusel být sám se svým žalem, nebo v horším případě, aby se pomstil svému ex-partnerovi.

A kdo se tak chová, je zvláštní, v případě žen se mohou objevit i hanlivější urážky. Ne všechno ale musí být špatné. Vědci z Queens College University v Illinois nyní přišli s tvrzením, že nový „rychlý” vztah brzy po rozchodu má i svá pozitiva, upozorňuje server Womens health magazine.

Nedávné studie se zúčastnilo 313 dobrovolníků, kteří se ve vědci stanoveném období zrovna s někým rozešli. Ti byli žádáni, aby se formou dotazníku svěřili se svými pocity, i s tím, zda a jak rychle si našli někoho nového, a jaký je jejich vztah k bývalému partnerovi (partnerce).

Poučení z chyb

A některé údaje byly více než zajímavé. Například čím kratší byla doba, než se jedinci vrhli po rozchodu do nového vztahu, o to větší přiznávali pohodu a sebeúctu. Lidé, kteří po rozchodu navázali brzo nový vztah, také podle výsledků více komunikují s novým partnerem a více ho také respektují.

Dalo by se tak usoudit, že se snaží poučit z chyb v minulém vztahu. I tak ale jedna věc zůstala nezměněna. Téměř všichni dotázaní měli tendence srovnávat nového partnera s tím minulým.

„Naše zjištění ukazují, že lidé, kteří se po rozchodu vrhají rychle do nového vztahu, nemusejí být automaticky horší nebo nestálejší než ti, kteří déle čekají. Ve skutečnosti v mnoha ohledech mohou takové vztahy narychlo fungovat mnohem lépe,” uvedli autoři studie.

Když se tak někdo pár týdnů po rozchodu cítí zralý na nový vztah, není na tom nic špatného. Vždy ale platí - je jedno, zda dříve či později - vždy vybírejte moudře.