Ve skutečnosti může být mužský názor na používání kondomu při milování pro řadu žen více než překvapující. Muži se obvykle stavějí k jeho používání více negativně než něžné pohlaví, ale neplatí, že by téměř každý z nich použití kondomu striktně odmítal, jak si řada žen myslí.

Prokázat to měly i dvě rozsáhlé studie, které proběhly v letech 2009 a 2010 na dvou známých světových univerzitách a jejichž výsledky před nedávnem zveřejnil odborný časopis International Journal of Sexual Health.

První se zúčastnilo 462 studentů ve věku 18–38 let, druhé 182 studentů ve věku 18–42 let. V obou případech muži vyplňovali stejný dotazník, kde měli vyjádřit jak svůj názor na používání kondomu, tak i to, jak se podle nich staví k používání kondomu opačné pohlaví.

Pokud jsou požádáni, tak kondom použijí

Z výsledků vyplynulo, že muži sice neradi kondom používají, ale téměř většina z nich jeho použití záměrně nesabotuje, pokud jsou k jeho nasazení přesvědčováni, citoval server Womenshealthmagazine.

I z těchto studií, stejně jako z mnohých jiných, vyplynulo, že muži i ženy dokážou prožívat milování s kondomem stejně intenzivně jako bez něj.

Jak odborníci dokládají, použití ochrany při milování je nejen důkazem odpovědnosti při ochraně proti sexuálně přenosným chorobám, ale samozřejmě také dobrou prevencí proti nechtěnému otěhotnění partnerky, pokud není využívána jiná metoda.