Vyplývá to nejen z tvrzení učitelů hudebních sborů, ale nově i ze studie, kterou nechalo vypracovat rakouské ministerstvo školství.

Tamní odborníci se domnívají, že rodiče by se měli vždy nejprve pídit po tom, zda nový kamarád jejich potomka hraje na nějaký hudební nástroj. Teprve poté mohou posuzovat, zda bude vhodným přítelem pro jejich dítě.

Ochrana před drogami

"Žáci, kteří muzicírují, si díky této činnosti rozvíjejí specifické schopnosti, které jsou nezbytné a nesmírně důležité pro harmonický rozvoj osobnosti," uvedl  i profesor Erich Vaneček, vedoucí výzkumného projektu Hudba jako prevence závislosti.  

Zároveň zdůraznil, že dětem hudební aktivity zaručí nejen emocionální, sociální i osobnostní zkušenosti, ale také dostatek zábavy, které by jinak hledaly u omamných látek.