Když se katoličky rozhodují o společném životě s muslimem, měla by je církevní poradní místa připravit na problémy. V listu se uvádí, že to platí obzvlášť v případě, že žena uvažuje o možnosti následovat svého muže do jeho islámské vlasti. Za největší problém označuje výchovu dětí.

Vatikán rovněž vyzývá muslimy, aby brali ohled na lidská práva, na práva osobnosti a na demokracii. Katolíky zároveň žádá, aby muslimům vysvětlovali, co na jejich náboženství nemohou schvalovat. V dialogu mezi oběma náboženstvími by katolíci měli odbourávat předsudky, ale neopouštět svá stanoviska.