Takovéto sledování televize však dětem příliš neprospívá. Jejich psychika je totiž schopná přijímat dříve obraz než abstraktní pojmy, proto je zaujme pohyblivými obrázky již v útlém věku.

Odborníci ale varují - trvalý tok různorodých informací je přijímán spíše pasívně a nepodporuje rozvoj abstraktního myšlení. Na jedné straně sice rozvíjí slovní zásobu dětí, avšak jejich způsob vyjadřování příliš nekultivuje. Jejím nadměrným sledováním bez ohledu na věk a stupeň zralosti dítěte dochází k přetěžování jeho psychiky a je narušována koncentrace pozornosti.

O programu je třeba mluvit

Příliš časté sledování televize má však ještě další nepříznivé důsledky. Její informační poslání je bezpochyby velkou předností. Dostane se však každá informace z televize k dítěti v pravý čas a v době, kdy ji nejvíc potřebuje? Nezískává dítě nadměrné množství informací bez vzájemného propojení? V paměti dítěte je potom řada ostrůvků ojedinělých znalostí bez obecnější souvislosti a návaznosti. Bylo by mu třeba mnohé objasnit a doplnit. Ale na diskusi o sledovaném programu obvykle nemají rodiče už čas.

Ani výchovný dopad televize bychom neměli přeceňovat. Může se totiž obrátit v pravý opak. Pokud nedoplníme zkušenosti získané v televizi našimi vlastními a neprodiskutujeme je s dítětem, pak mohou v budoucnu vyvolat při řešení jeho vlastních problémů asociaci s televizním vzorem. Dítě ho může kopírovat bez ohledu na to, zda je v jeho situaci vhodný či nikoliv.

Nehledejme jen negativa, která může sledování televize dětem přinášet:

  • Informace, které se z ní děti dozvědí, přinesou učebnice až za několik let, 
  • televize v nich může vzbudit zájem o zájmovou činnost,
  • někdy ovlivní volbu studia či povolání,
  • také nabízí vzory, od kterých mohou přijmout řadu dobrých vlastností,
  • stejně jako dospělým přináší odpočinek, relaxaci i zábavu.

Je však třeba z programu pečlivě vybírat. Tím cenzorem by měli být rodiče.

Rozhodují rodiče

Nikdy bychom neměli dopustit, aby televizní program určoval, kdy půjde dítě ven, kdy se bude učit, jíst a v kolik hodin půjde spát. To platí také o jejím sledování na úkor spánku. Děti předpubertálního věku by se na ni neměly dívat po 20. hodině, zvláště když jdou ráno do školy.

Televize informuje, vzdělává a vychovává naše děti, ale nikoli sama, nýbrž společně s námi. Zejména starší děti, které sledují většinu programů i po 20. hodině, potřebují leccos z toho, co v televizi viděly, vysvětlit.

Předškoláci si chtějí povídat

V této době mají děti potřebu sdílnosti ještě silnější než starší děti. Proto jim před spaním vypravujeme nebo předčítáme pohádky. Pokud dáme přednost Večerníčku, je dobré sledovat jej společně s dítětem a před usnutím si s ním o tom, co vidělo, ještě chvíli popovídat.

Často se maminky ptají, kdy už děti mohou sledovat televizi. Jsou děti, které se velmi pozorně dívají už po roce věku. Jiné bychom trápili ve třech letech, když jim pustíme pohádku delší než dvacet minut. Zásadně bychom však neměli dítě do sledování televize nutit. Naopak to, které by se chtělo dívat stále, je třeba od útlého věku usměrňovat.

Ani bez ní to není ono

Dejte však pozor, abyste dítě nevyloučili ze skupiny vrstevníků přespřílišným omezováním sledování televize. Již v mateřské škole děti často hovoří o tom, co v ní viděly. Pro dítě je znalost postaviček seriálů či dětských filmů důležitá. Pokud je nezná, nezapadne mezi ostatní. Nemůže se těchto hovorů zúčastnit. Bohužel se takovéto vyčlenění často zobecní a pak bývá pozice dítěte mezi vrstevníky dost bolestná.

JAK DÁVKOVAT JEJÍ SLEDOVÁNÍ
Začneme u sebe. Televize by neměla být puštěná po celý den, jako zvuková kulisa. Dítě totiž automaticky přebírá zvyklosti rodiny, tedy i přístup k televizi.
Srovnejme vlastní představy, co dítěti dovolíme, s tím, co je dnes běžné. Nejlepší je poptat se maminek stejně starých dětí. Předškolákům a dětem mladšího školního věku dovolme ve všední den kromě Večerníčku jen výjimečně ještě jeden krátký dětský pořad. O víkendu jim můžete dopřát u obrazovky i trochu víc času.
Tendenci nadměrného vysedávání u televize nepotlačíme zákazy, ale nabídkou atraktivního společného programu.