Pokaždé, když jeho manželka jménem Wang odcházela z domu a na cestu se vydala třeba autobusem, nenápadně ji krátkým, ale výmluvným vzkazem označil. Pomáhal jí tak k rychlému získání místa k sezení.

Mužův nápad opravdu fungoval. Vždy, když Wang nastoupila do autobusu, ihned se alespoň jedno místo uvolnilo, navíc se na ni všichni usmívali, napsal deník Nanguo Morning Post.

Zpočátku byla překvapená vstřícným chováním a dlouho si nebyla ničeho vědoma. Žila v přesvědčení, že spolucestující se k ní chovají obezřetně sami od sebe.

Jednoho dne však cedulku objevila a podle rukopisu bezpečně poznala jejího autora. Určitě se však nezlobila, u srdce ji jistě hřál příjemný pocit, že se dobře provdala.