Odborníci se zaměřili na zamilované dvojice, u nichž zaznamenali výrazný pohyb hladiny testosteronu, ovšem s opačnou tendencí. Zatímco u mužů hladina hormonu klesá, u žen naopak vzrůstá, a to natolik, že hodnoty testosteronu u obou zamilovaných osob se významně přiblíží.

"Zamilovaní muži mají nižší hladinu mužského hormonu testosteronu, který je spojen s agresí a sexuálním chováním, než nezamilovaní muži," píše se ve studii.

Podle vědců dále mají zamilované ženy vyšší hladinu testosteronu než jejich nezamilované vrstevnice.  

Pohlaví se sbližují

"Je to, jako by příroda chtěla odstranit rozdíly mezi muži a ženami. Jinými slovy, muži se jistým způsobem stávají více ženami a naopak ženy se přibližují mužům," napsala badatelka Donatella Marazzitiová z univerzity v severoitalské Pise, která se na výzkumu podílela.

Další ověřování dva roky po prvním měření hladiny testosteronu však prokázalo, že se hladina hormonu vrátila do normálu, jelikož pozorované osoby již lásku neprožívaly natolik intenzivně.

Tolerované nedostatky

K zajímavému závěru dospěli při odhalování záhad provázejících chemické procesy v lidském nitru v období zamilovanosti i britští vědci. Připouštějí, že na lidovém přísloví "láska je slepá", asi nějaká pravda je.

Tým edinburghské univerzity vedený profesorem Garethem Lengem zjistil, že nervové obvody v mozku, které jsou obvykle spojovány se sociálněkritickými postoji vůči ostatním lidem, jsou během zamilovanosti potlačeny.

Takové omezení činnosti některých nervových spojení by mohlo vysvětlovat, proč jsou lidé k chybám svých partnerů "slepí" a přehlížejí je.

Obě studie by mohly přispět k objasnění poznatků, jež naznačují, že láska má opravdu vliv na lidské tělo.