Co je v našem chování normální a co už ne? Kde je ta hranice, jejíž překročení nás zařazuje mezi lidi nenormální? Odpověď na tuto otázku není lehká. Téměř 80 % lidí v ČR provozovalo někdy orální sex. Je tedy olizování partnerského genitálu normální? Studenti gymnázia ho považují za normální. Když se zeptáte v domově důchodců, víc než 60 % se jich odporem otřese. Za jejich mládí představoval vážnou sexuální úchylku. To samé si myslel i zakladatel české sexuologie profesor Hynie.

Liberální sexuální výchova se snaží prosadit co největší míru vzájemné tolerance, pochopení a vycházení si vstříc. Normální je všechno, co děláme dobrovolně a co nám nepřináší tělesné či duševní poškození. Ale i to, co nevzbudí veřejné pohoršení.

Zoufalá manželka se obrací na odborníka s problémem. Při svém nečekaném návratu domů přistihla svého muže, jak si před zrcadlem obléká její podprsenku. Jedná se o transvestitu? Ano, její manžel trpí touto úchylkou. Přiznal ženě, že mu oblékání dámského prádla přináší potěšení už léta. Dělá to vždy, když je sám doma. Dosud to nikomu nevadilo. Problém vznikl, až když ho manželka přistihla.

Co budeme dělat v tomto případě? Určitě nezačneme léčit transvestitního manžela. Spíš požádáme manželku, aby se snažila jeho úchylku tolerovat. Třeba jí poradíme, ať mu pořídí kus dámského prádla jako dárek k Vánocům. Nebude si pak vypůjčovat její. A pokud se bude této libůstce věnovat o samotě doma, povýší své chování na individuální sexuální normu. Ta se časem stane přijatelná i pro jeho ženu.

Z netolerance pochází abnormalita

Ve svém okolí se stále můžeme setkávat s dramatickými projevy sexuální netolerance. Z ní pak vlastně pochází každá abnormalita. Vzpomeňte jen na vášnivé diskuse kolem registrace homosexuálního partnerství nebo boje proti pochodu homosexuálů Prahou. Vždyť jsou všichni vlastně ze svého hlediska normální. Abnormalitu plodí pouze naše nepochopení.

Obzvláštní netolerancí trpí příslušníci náboženských sekt. Dvě dámy od svědků Jehovových mi nedávno nabídly číslo tiskoviny Probuďte se. Dočetl jsem se v ní, že víc než 90 % naší populace je sexuálně nenormální. Jejich bible odsuzuje každou žádostivou vášeň. To znamená, že jakékoli sexuální aktivity patří jen do manželství. Včetně dotyků, objímání a líbání.

Aby člověk nepropadl nemravnému chování, je podle nich moudré vyhýbat se hudbě, filmům a čemukoliv jinému, co propaguje sexuální chování, které bůh neschvaluje. Jsou opravdu jen svědkové Jehovovi normální a ostatní nenormální? Nebo je to naopak?