„V našich studiích muži podlehli sexuálnímu pokušení více než ženy. Rozdíl mezi pohlavími je způsoben tím, že muži jsou ovládáni silnějšími impulzy, ne tím, že by nebyli schopni záměrného ovládání se,“ tvrdí doktorka Natasha Tidwellová z Texas A&M University.

Se svým týmem provedla dva experimenty. V jednom muži a ženy zaznamenávali všechny případy, kdy byli sváděni sexuálně opačným pohlavím, přičemž toto svádění bylo zakázaným ovocem.

V dalším pokusu pak sledovali schopnost ovládat se a nepodléhat sexuálním svodům v počítačových testech reakčního času. Disociační metodou pak psychologové z Texasu dokázali odlišit účinek sexuálního impulzu a ovládání se. Ženy se neovládaly více či lépe, pouze nebyly tolik zahlcovány svody a sexuálním nutkáním.