Na druhé straně uzavírá u nás sňatek téměř čtvrtina lidí rozvedených. Od 35. roku převládá počet rozvedených ženichů nad svobodnými, u nevěst je to už od třicítky. V roce 1991 připadlo na sto sňatků jednačtyřicet rozvodů, v roce 2000 o třetinu víc (54).

Průměrný věk novomanželů vzrostl za posledních deset let o čtyři a půl roku - u mužů z 24,8 (1992) na 29,3 let (2001), u žen ve stejném období z 22,5 na 26,9 let.

Mladí lidé do manželství nespěchají

Sňatků v ČR výrazně ubývá hlavně od devadesátých let. V Evropě však nejsme výjimkou, spíš doháníme trend, jenž tu začal už v 70. letech. V postkomunistických zemích nastal pokles až po roce 1990, v některých z nich byl dokonce ještě hlubší. V roce 2000 se u nás uzavřelo 5,4 sňatku na tisíc obyvatel, v Bulharsku 4,3, v Lotyšsku 3,9 a nejméně jich bylo ve Slovinsku 3,6. Ani velké západoevropské země na tom nejsou lépe - Francie 5,2, Německo a Velká Britanie 5,1, Itálie 4,9. Výjimkou se stalo Dánsko, kde se pokles sňatků zastavil v roce 1998, aby se v roce 2000 dostal na 7,3, tedy téměř na úroveň roku 1970.

Úbytek svateb spolu s růstem rozvodovosti způsobil, že mezi obyvatelstvem naší republiky ČR dlouhodobě klesá podíl ženatých a vdaných osob. V roce 2001 bylo ve stavu manželském 58 procent mužů a 54 žen nad 15 let (proti 66 a 60 procentům v roce 1991). Za posledních deset let klesl více než o čtvrtinu počet vdaných žen do 34 let (ve věku, kdy se rodí převážná většina dětí). Manželky mladší dvaceti se staly výjimkou, vdaných žen od 20 do 24 let je ve srovnání s počátkem 90. let asi třetina.

Častěji tzv. na hromádce

Úbytek manželství je částečně kompenzován růstem případů neformálního soužití mladých párů bez předchozího sňatku - tzv. kohabitace. Statisticky to lze ale zatím doložit jen růstem podílu dětí narozených mimo manželství, což však má i jiné příčiny, jak vyplývá z průzkumů Českého statistického úřadu.

Společenské tabu bránící soužití nesezdaných párů už neexistuje. Například ve Velké Británii je podle údajů Institutu pro ekonomické záležitosti kohabitace prvním svazkem lidí mladších 35 let u 79 procent mužů a 71 žen. Více než polovina prvorozených dětí se rodí párům mimo manželství.

Podle Všeobecného statistického přehledu za rok 2001 stoupá počet volných soužití rovněž v Kanadě. Zatímco více než 90 procent mužů a žen ve věku od 50 do 69 let začínalo svůj partnerský život sňatkem, mladší generace začíná kohabitací. Přes 40 procent mužů a žen od 30 do 39 let si volí volné soužití jako svůj první svazek, u žen od 20 do 29 let se odhadují 53 procenta.