Statistické údaje provedené na žádost Národní konference brazilských kněží (CNBB) jednoznačně prokázaly, že jednačtyřicet procent z nich považuje celibát za "dobrovolný". Naopak osmačtyřicet procent kněží se domnívají, že odpírání sexu je "důležité". 

Boží vůle

44 procent z 1 831 dotázaných se dále domnívá, že homosexualita je výsledek rozkladu úplné rodiny. Pro 62 procent intimní vztah dvou osob stejného pohlaví znamená "popření boží vůle", která stvořila muže a ženu proto, aby se množili.

Luiz Antonia Gomez de Souza, ředitel střediska CERIS, vysvětlil, že celkem rozdali 16 6000 dotazníků, pouze 11 procent však na položené otázky nakonec zodpovědělo. Slabý počet respondentů podle de Souzy odráží nesnáze a stud, s nimiž se kněží potýkají v oblasti sexu.