"Spory často vznikají jen tak z ničeho. Mívají však tendenci zvrhnout se v hádky až do té míry, že dívka matce řekne: Já tě nenávidím!" konstatoval britský psychiatr Terri Apter.

"Dívky ovšem tyto hádky využívají k tomu, aby se jejich matky dozvěděly, co dělají a co je pro ně důležité. Spory někdy umožňují udržet rodinný vztah," uvedl Apter na výroční konferenci Britské psychologické společnosti.

Dívky otce lehce ignorují

Z Apterovy studie vyplývá, že dospívající dcery se hádají patnáct minut každého dva a půl dne, chlapci se do roztržek s matkami dostávají jen šest minut každý čtvrtý den.

Odborníci rovněž radí otcům, aby do hádek raději nezasahovali, zejména týkají-li se školních povinností, přátel a nepořádku. Dívky jsou totiž vůči otcům popudlivé a mají sklon je ignorovat.