Mladší žena totiž splňuje jednu z nejzákladnějších lidských potřeb: touhu po spojení, jež se v různých životních etapách u obou pohlaví odlišuje. Mladé ženy si sice budují kariéru, ale zároveň touží po rodině a intimitě. Stejně staří muži přitom pohlíží hlavně na sebe, na hledání své vlastní identity a na své životní uplatnění. Není tedy divu, že se stejně staří partneři v mnoha názorech a postojích odlišují, zatímco partneři s větším věkovým rozdílem si tolik rozumí.

"V určitém věku si muž uvědomí, že promarnil své mládí v honbě za úspěchem a mocí a zanedbal tak nejen sám sebe, ale i svou rodinu. Cítí se unaven tím celoživotním shonem a začne hledat nové 'spojení' - nový vztah. Stejně staré ženy se sice cítí také unavené, ale ne honbou za kariérou, ale z dlouholeté péče o děti, manžela a domácnost. Místo nových vztahů tak začnou hledět především samy na sebe, začnou se opět vzdělávat a pokračovat ve své kariéře, kterou si budovaly před dětmi," vysvětluje Kim Olverová a dodává:

"A to je ten pravý důvod, proč starší muži snadno podléhají mladším milenkám. Navíc mnozí z nich si s nimi zakládají i nové rodiny, včetně dalších dětí."