Budoucími vojáky by se podle Glorie mohli stát pouze ti, kteří ovládají měsíční cyklus rudé planety Mars a budoucími duchovními jen ti muži, kteří by každý měsíc symbolicky odevzdali svou krev jako oběť za hříchy lidstva.

Ženy by postrádaly možnost chápat cykly Měsíce a kosmu vůbec, absolvovat symbolicky smrt a vzkříšení a následně by jim byla zcela nepochopitelná filozofie a náboženství.

Psychologové by obhajovali záchvaty krvavé agrese u mužů jejich předmenstruačním syndromem a ženám by radili, aby menstruaci nezáviděli.

Gloria vysvětluje, že církevní představitelé a generálové by jazykový původ pojmu menstruace odvozovali od anglického slova man (muž). 

Dále předpokládá, že menstruace u mužů by měla výsostné privilegium, zatímco ženy se jí pouze trápí.