Exhibicionista obtěžoval po dobu šesti týdnů dvanáct školaček druhého stupně, které se dotěrného naháče nemohly zbavit, a tak se neodbytnému Rudymu svérázně pomstily.  

Dívky ho přepraly

Za pomoci kolemjdoucího Susandu pronásledovaly a v nestřežený okamžik se na něj vrhly a povalily ho na zem. Držely ho, dokud nepřijela policejní hlídka.

Muž se snažil ze zajetí mladých dívek vymanit, žačky ho však usměrnily kopanci a způsobily mu lehká zranění, kvůli nimž musel být ošetřen na pohotovosti.

Susandovi původem z Indonésie hrozí, že po odpykání celého trestu bude deportován do své rodné země.