Podle odborníků si mnohé ženy pletou pojmy - nesobecká jednoduše neznamená hloupá. Obětovat svůj život rodině se může zdát na první pohled správné, ale štěstí to většině žen nepřinese. Není divu, že se tyto ženy dostávají často do depresí či trpí úzkostmi. Navíc jim obvykle není přáno ani v manželství. Právě těmto ženám jsou muži nejčastěji nevěrní.

I maminka je žena s vlastními potřebami

Mnoho negativního předávají dívkám jejich matky. Například strašením: "Počkej, až se vdáš a budeš mít děti, to teprve budeš mít po radovánkách." Ve skutečnosti tomu tak vůbec nemusí být.

I vdané matky mají právo pohlížet na své potřeby. Tak jako není důvod, aby maminka malého batolete byla 24 hodin sedm dní v týdnu jen s ním, tak je nesmyslné, aby manželka trávila všechen svůj volný čas obstaráváním domácnosti a plněním potřeb ostatních členů domácnosti.

Ani manželky a matky tedy nesmí nikdy přestat myslet na sebe, své já, potřeby, tužby, které jim přinášejí, byť jen nepatrné radosti.

Nejtěžší je se změnou v životním postoji vůbec začít

"Vše chce čas. Naučit se pohlížet na své vlastní potřeby bez výčitek a pocitů viny je zpočátku velmi těžké. Ale s každou další zkušeností výčitek ubývá a naopak přibývá pozitivních reakcí, " vysvětluje na svém blogu koučka Jane Grapicková.

Ze všeho nejdůležitější je se změnou životních postojů vůbec začít. Časem každá žena pochopí, že naslouchat svým vlastním potřebám, neodkládat je a dávat jim prioritu, je naprosto přirozené. Nikomu tím neubližují. Naopak se díky tomu mohou stát lepšími ženami, manželkami i matkami. Doby, kdy ženy byly jen rohožkami, po kterých bylo šlapáno a dupáno, jsou dávno pryč. Je zbytečné se vzdávat možnosti žít svůj vlastní život a žít životy druhých.