Srovnání let 1993, 1998 a 2003 potvrdilo, že počet sexuálních partnerů mužů ani žen se nezvyšuje. Varující však je, že počet pravidelných uživatelů kondomů je v Česku proti vyspělé Evropě poloviční. Z hlediska prevence pohlavních chorob, včetně HIV/AIDS, je tak chování značné části obyvatelstva rizikové.

Třetina mužů měla první styk v životě s náhodnou partnerkou, tuto zkušenost má 14 procent žen. Polovina mužů neměla žádnou antikoncepci, kondom třetina. Bez ochrany mělo první styk 51 procent žen, s kondomem čtvrtina. Náhodného partnera na jednu noc někdy v životě shodně s předchozími průzkumy uvedly dvě pětiny žen a tři pětiny mužů.

Tři procenta žen přiznala sex za peníze, styk s prostitutkou 14 procent mužů. Pozitivní je, že stoupl počet uživatelů kondomů při těchto stycích - vůbec ho nepoužilo osm procent zákazníků prostitutek, před pěti lety 12 procent a před deseti 29 procent.

Pět procent mužů a šest procent žen mělo styk s osobou stejného pohlaví, odlišnou orientaci uvádějí tři procenta.

V opakovaných průzkumech měli muži devět souloží měsíčně, ženy osm. Shodně vyšla i délka milostné předehry a soulože na 15 až 18 minut. Vzhledem k průměrné frekvenci styků dvakrát týdně se Češi a Češky věnují sexu v průměru hodinu za týden.

K onanii se staví veřejnost velmi liberálně. Za škodlivou ji považuje devět procent žen a čtyři procenta mužů.

Ve srovnání s rokem 1993 klesla v roce 1998 spokojenost mužů se sexuálním životem. Zatímco u žen se v roce 2003 ustálila na 72 procentech, u mužů dále klesala, spokojeno jich bylo 69 procent. Orgasmus alespoň někdy předstírá 68 procent žen.

Každá desátá žena a tři procenta mužů byli v dětství zneužity dospělým. Třetina zneužitých mužů a 42 procent zneužitých žen měla tento zážitek s rodinným příslušníkem.

V posledních pěti letech klesl počet mužů užívajících kondom v trvalém vztahu z 25 procent na 18. V roce 1993 měla hormonální antikoncepci pětina žen, o pět let později 46 procent. Loni počty o tři procenta klesly. Pozitivní je, že proti nežádoucímu těhotenství se při souloži s náhodnou partnerkou chrání 65 procent mužů, před deseti lety jich bylo 41 procent.

Postoje Čechů k antikoncepci jsou tradičně liberální, za nepřípustnou ji považuje šest procent žen a osm procent mužů. Výrazné rozšíření antikoncepce v posledních patnácti letech přineslo pokles potratů na čtvrtinu.