Možnost falešného obvinění ze strany pomstychtivé ženy je poměrně reálná. Mohou se toho dopustit třeba hysterky, jejichž sexuální svádění představený neakceptoval. Nebo ctižádostivé počtářky, které mohou podat žalobu jako zástupné řešení nedostatečného finančního ohodnocení svých půvabů. Nebo zaměstnankyně, které budou mít pocit, že je šéf jako ženu přezírá nebo na ně nevrhá dostatečně obdivné či zbožňující pohledy.

Paragraf touhu nepřeválcuje

Přesto i pod křídly nových právních předpisů se zcela jistě bude na pracovišti nadále pohlavně obcovat. Soudce se zapisovatelkou stejně jako režisér s herečkou, lékař se sestřičkou, ředitel se sekretářkou a dokonce i učitelka s panem školníkem. Jenom ta obhájkyně s obžalovaným ve vyšetřovací vazbě bude mít problémy, protože je při tom zachytí zvědavá bezpečnostní kamera. Jinak si 99 % sexuálních aktérů nebude stěžovat. Vždyť jejich pohlavní aktivita bude oboustranně dobrovolná.

Účinná ochrana

Naopak případy skutečného obtěžování nelze v žádném případě zlehčovat. Tady musí být pachatel po zásluze potrestán. Ale už i dříve existovala možnost účinné ochrany. Pokud nepomůže důrazné upozornění nebo facka, je možné sáhnout k oznámení pro trestný čin útisku.

Hlasujte v anketě na konci článku:
Stali jste se již v minulosti obětí sexuálního harašení?

Až půl roku odnětí svobody hrozí podle par. 237 trestního zákona tomu, kdo jiného k něčemu nutí a zneužívá při tom jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul, případně trpěl. A to už je dostatečný strašák na potenciálního zneuživatele. Právní experti sice mohou namítnout, že to dokazování bylo dříve obtížnější. Troufám si však říci, že zkušený soudní znalec ubohou utlačovanou oběť od vypočítavé pomstychtivé potvory hbitě odliší a falešné obvinění rozmetá.

Teror bez polibků

dylickou sexuální selanku českých úřadů nemůže přece narušit několik případů možného mstivého vyděračství. Zejména pokud by pochybná kritéria sexuálního obtěžování byla importována ze zámoří. Spíš bych zde citoval vynikajícího znalce mezilidských vztahů, svého přítele MUDr. Křiváka, který říká: "Aby byla žena krásná, potřebuje líbat a být líbána. Každá žena, která není líbána, je týrána."

Svoboda i rovnoprávnost jsou předpokladem sblížení, vzniku a rozvoje živoucích vztahů i lásky mezi mužem a ženou. Vše lidské je pak hledáním a blouděním, kde si muž a žena jsou vzájemným kompasem. Ustanovení Zákoníku práce o sexuálním obtěžování na pracovišti pak nastavuje střelku tohoto kompasu správným směrem. Je to jakýsi test naší sociální inteligence. Výsledek tohoto testu pak říká, co si jedinec k druhému může na daném místě a za daných podmínek dovolit. Za případné šlápnutí vedle nechť každý nese spravedlivé následky.