Ženy oddávající se vaření, praní a nákupům a jejich muži vyžívající se v péči o obydlí a údržbě automobilů jsou v sexu aktivnější, ukázala studie. "Výsledky naznačují, že v manželství pohlaví stále rozhoduje o dělení každodenních životních rolí," komentovala výzkum Julie Brinesová, spoluautorka studie. "Zdá se, že pokud muži a ženy promítají svou genderovou identitu do domácích prací, pomáhá to strukturovat i jejich sexuální chování."

Autoři studie spočítali, že páry s tradičním rozdělením rolí mají sex 1,6krát častěji než v manželstvích, kde se muži pouštějí do tradičně ženských domácích úkonů. Studie ale zároveň varuje, že by muži tento poznatek neměli zneužít k ospravedlnění své lenosti.

"Muži, kteří odmítají v domácnosti pomáhat, mohou provokovat domácí hádky, což sníží spokojenost jejich žen se stavem rodinného života," uvádí se ve studii. Manželský život se za posledních 30 či 40 let nepochybně změnil, nicméně jisté okolnosti si prý svou důležitost uchovávají.

"Sex i domácí práce jsou pořád klíčovými aspekty společného života. Obojí přispívá k manželskému souladu a k sebevyjádření genderové identity," uvádějí autoři.