Na tom je jistě kus pravdy. Bez sexuální aktivity by lidstvo v historicky krátké době vyhynulo. Ale marná sláva, lidský jedinec tu sexuální hladovku přežije. Sex není jako kyslík, tekutiny nebo potrava. Bez kyslíku vydrží člověk sotva několik minut. Bez tekutin několik dní. A bez potravy možná i několik týdnů. Ovšem bez sexu se dá vydržet celý život. Podle některých lidí je to sice pořádná otrava, ale přežít se to dá.  

Sexuální čistota

Možná právě tyto skutečnosti přiměly některé sexuální pedagogy k horlivé propagaci sexuální abstinence. Při návštěvě katolického papeže na Slovensku dokonce mladí lidé tomuto hodnostáři skládali k nohám slib "sexuální čistoty", jak nesprávně tuto abstinenci nazývají. Jako by jejich sexualita byla něčím nečistým a špinavým.

Také u nás spatřují někteří aktivisté v takovéto "čistotě" samospasitelný životní princip. Myslí si, že dokáže mladé lidi dlouhodobě uchránit nejen od nechtěného těhotenství, ale i od sexuálně přenosných nemocí.

V USA podporují tažení za mládežnickou "sexuální čistotu" dokonce některé celostátní instituce. Přispívají nemalými finančními prostředky na různé upomínkové předměty a propagační materiály. Třeba na tkaničky do bot, na kterých je napsáno: "Řekni ne!" Stačí, aby se mladá dívka sehnula k botám a hned ví, co má odpovědět potenciálnímu svůdci. 

Sliby se nedrží

Do této abstinenční idyly však nedávno rušivě zasáhly výsledky výzkumu z Columbijské univerzity v New Yorku. Vědci zkoumali skupinu 15 000 mladých lidí ve věku 12 až 18 let celých šest let. Zjistili, že 88 procent teenagerů, kteří slíbili zůstat pannami či panici až do manželství, slib nedodrželo.

To by snad ještě nebyla taková tragédie. Horší je zjištění, že i když tito lidé měli před manželstvím méně sexuálních partnerů než ostatní, vyskytlo se u nich více komplikací v souvislosti s pohlavními nemocemi. Méně často při nakažení infekcí vyhledávali lékaře. A trestuhodně málo používali prezervativy nebo jinou relativně spolehlivou antikoncepci. V důsledku neplánovaného těhotenství proto dříve vstupovali do manželství.

Zhoubné důsledky

Spousta dalších výzkumů, podobně jako praktické zkušenosti sexuologů, jednoznačně potvrzují, že je kontraproduktivní tajit před mladými lidmi moderní metody plánovaného rodičovství, informace o antikoncepci a o principech bezpečnějšího sexu. Mnohem častěji pak u nich dochází k nechtěnému těhotenství a také k sexuálním infekcím.

Hnutí dobrovolných závazků sexuální abstinence až do manželství často iniciují různé církevní instituce. Obvykle neberou v úvahu reálný život adolescentů, včetně jejich sexuality. Absurdita této ideologie neobstojí zejména v konfrontaci se zjevným faktem: stále se zvyšuje průměrný věk, kdy lidé vstupují do manželství nebo kdy se stávají rodiči.

Zanícení hlasatelé sexuální abstinence se občas potulují také po našich školách. Mravokárné podněty těchto dobrovolníků ovšem postrádají zpětnou vazbu. A snadno mezi mládeží mohou způsobit víc škody než užitku. Zhoubné důsledky své zdánlivě ušlechtilé činnosti si však tito propagátoři sexuální "čistoty" vůbec nepřipouštějí.

Souhlasím, že je nutné vést mládež k pocitu zodpovědnosti. Varovat ji před pohlavní promiskuitou, sexuálním hazardérstvím a předčasným experimentováním. Ale důsledné vyžadování sexuální abstinence až do doby prvního plánovaného těhotenství je požadavkem nereálným, neřkuli směšným.