Desátník José Antonio Gordo Pantoja, jenž se od svých 14 let cítil být ženou, se v roce 2002 nadřízeným svěřil, že se podrobí chirurgickému zákroku umožňující změnu pohlaví.

Pantoja následně zahájil hormonální léčbu, která předcházela operaci, a vybral si i nové jméno. Armáda ho však záhy prohlásila za fyzicky neschopného pro práci ve vojenství.

Vojenský tribunál v San Fernandu ve čtvrtek však rozhodnul o Pantojově rehabilitaci. Učinil tak na základě vyjádření týmu urologů, psychiatrů a endokrinologů, kteří uvedli, že desátníkův sexuální život není v rozporu s jeho prací mechanika - u armády se totiž stará o údržbu strojů.

Kolegové v zaměstnání ho i nadále oslovují původním jménem, po práci je pro ně údajně už jen Maria del Mar.