„V rozporu s všeobecnou domněnkou výsledky naší studie dokazují, že jsou muži při zvládání několika úkolů najednou lepší než ženy,“ tvrdí profesor psychologie Timo Mäntylä ze Stockholmské univerzity.

Podle něj se schopnosti žen zvládat více úkolů najednou mění v průběhu jejich menstruačního cyklu. A stejně tak se mění jejich schopnost orientovat se v prostoru. Při ovulaci jsou ženy ve vnímání prostoru a orientaci v něm nejhorší, zatímco kolem období menstruace je tato schopnost výrazně lepší.

„Výsledky našich experimentů dokazují, že mezi muži a ženami existují rozdíly ve zvládání více úkolů najednou v období kolem ovulace, ale rozdíly mezi muži a ženami mizí, když jsou ženy ve fázi menstruace,“ tvrdí profesor Mäntylä.