Zkušení psychologové samozřejmě zpochybnili všeobecnou platnost takové pomůcky. Ale nepopírají, že testy, při nichž zkoumaná osoba hodnotí, jak na ni která barva působí, mají určitou vypovídací hodnotu.

Asi před patnácti lety u nás vyšla knížka Barvy lásky od profesora Maxe Lüschera. Měla podtitul Cesta k harmonické lásce bez konfliktů. Pan profesor hrdě prohlašoval, že člověk podvědomě dává přednost jedné ze čtyř testovacích barev. A právě tento výběr ho ukazuje, jaký skutečně je.

V ostatních psychologických testech dotazníkového typu se může stylizovat, předvádět, nebo dokonce lhát. Ale ve výběru barvy prý udeří hodina pravdy. Naprosto univerzální platnost má údajně především v utváření erotického vztahu k jinému člověku. Barvy erotického prožívání vytvářejí speciální obrazec. S jeho pomocí pak můžeme poznat, zda se k sobě partneři hodí.

Profesor Lüscher zkoumal 3740 osob. Všem položil stejné otázky:

  • Jak prožíváte erotický milostný vztah?
  • Která ze čtyř barev testu odpovídá nejlépe vašim pocitům? Jako druhá nejlepší?
  • A která nejméně?

Když volí stejné barvy, jsou na stejné vlnové délce. Rozdílné barevné vnímání signalizuje protichůdné prožívání. Jestliže se dvojice už vzala, hrozí jí značné riziko rozvodu.

Pokud vím, barevné testy nepadly v našem poradenství na příliš úrodnou půdu. Netroufám si odhadnout, kolika lidem pomohly, aby se spárovali, a kolika správně předpověděly rozvod. V jedné věci měl však profesor Lüscher pravdu: červená představuje vždycky vzrušení a agresi. Asi čtvrtina lidí má barevné sny. Pokud jsou erotické, bývá sexuální prožitek a orgasmus velmi často spojován právě s červenou.

Červená barva je barvou překrvené sliznice a stává se podvědomým sexuálním symbolem.

Nedávno mi napsala jedna studentka gymnázia a stěžovala si na svého profesora. Prohlásil prý, že si dívky malují rty načerveno proto, aby přilákaly partnera. Rudé rty prý připomínají stydké pysky ve stavu vzrušení. Dívka a její namalované spolužačky se urazily. Tvrzení jejich pedagoga je pobouřilo.

Chtěl bych se pana profesora trochu zastat. Neměl to možná říkat tak přímo, ale v podstatě měl pravdu. Rudá na dívčích rtících je jakýmsi atavismem zděděným po opičích předcích. Červená je barvou překrvené sliznice a stává se podvědomým sexuálním symbolem. Gymnaziální pedagog si ale nepřiznal, proč namalované dívčí rty nenechávají lhostejnou ani jeho profesorskou duši. Pokud dívkám jejich nalíčení vyčítá, neudělal si jasno ve svých sexuálních pocitech. Místo aby ty rudé rtíky obdivoval, bojí se jich.