Vědci přesně ještě nedokážou rozlišit mezi zíváním z důvodu ospalosti či vzrušení. Prozatím jen vědí, že zívání souvisí i s jinými projevy než s ospalostí.

Podle nizozemského odborníka na zívání  Woltera Seuntjense velká část sexuologů a terapeutů pracuje s klienty, kteří začnou zívat při předehře či přímo při sexu. Proto lze zívání oficiálně přisuzovat i sexuální touze.

Průměrný člověk zívá asi 240tisíckrát za život. Vědci nyní musí zjistit, proč se tak děje, a jaké důvody převažují.