Výzkum, jemuž bylo podrobeno šestnáct partnerských párů, zkoumal reakce žen na krátké elektrošoky vysílané do jejich milenců.

Předtím samy dámy prošly stejnou zkušeností a krátce vyzkoušely mírnou bolest. Při pokusu neměly možnost sledovat své partnery při elektrošocích, se začátkem pokusu byly seznámeny pouze ústně.

Bez předešlého šoku nic necítí

Experti došli k závěru, že mozky přímých i nepřímých účastníků zareagovaly stejně a podnítily k činnosti zcela totožné oblasti.

Pokud však partnerka předtím sama šok nedostala, její mozkové centrum registrující bolest se nijak neprojevilo. Zato ale oblasti, jež vyvolávají emocionální reakce na bolest, jako je třeba rozčilení, zděšení nebo smutek, se pokaždé probudily.

"Výsledky experimentů potvrzují, že naše subjektivní pocity jsou základem pro vcítění se do pocitů druhých," uvádí Tania Singerová ve stati zveřejněné v odborném časopise Science.

Dá se tak prý i vysvětlit, proč nejsou lidé sobci zaměřenými výhradně na sebe, ale dokáží zcela nezištně nabídnout i pomoc svému okolí. Fakt, že všechny ženy bez rozdílu silně reagovaly na soužení partnerů, zakládá i silnou zpětnou citovou vazbu.