Přitom přátelství a vzájemné jiskření jsou dvě nejpodstatnější vlastnosti potenciálních partnerů u obou pohlaví, přičemž ženy kladou ještě značný důraz na vlídnost, která pro muže zase tak důležitá není.

Muži naopak považují za významnější než ženy schopnost užít si fyzickou blízkost a přítulnost, pro ženy je důležitější schopnost komunikovat.

Nejdůležitější vlastnosti potenciálních partnerů:
1. Přátelství mezi mnou a partnerem
2. Jiskření mezi mnou a partnerem
3. Užívat si pocity, které s partnerem mám
4. Otevřenost partnera s ohledem na vlastní pocity
5. Partnerova osobnost
6. Partnerova vlídnost
7. Láskyplná přitažlivost, již vůči partnerovi cítím
8. Snadný a uvolněný rozhovor o problémech
9. Fyzická blízkost s partnerem a požitek z ní
10. Být schopen diskutovat s partnerem o tom, co k němu cítím
Nejméně důležité vlastnosti:
1. Vinit partnera z toho, že se věci nedaří
2. Partnerovy příjmy
3. Partnerovo náboženství
4. Partnerovo vzdělání
5. Výška partnera