„Dnes by nikdo neřekl, nechej si svou sexuální identitu na doma, ale jsme schopní říct, prosím, netahej sem k nám své náboženství,“ tvrdí profesor Tariq Madood, jeden z předních britských myslitelů, kteří se zabývají otázkou víry a kultury a politiky duchovního přesvědčení.

Víra se tak stává většinou záležitostí neveřejnou, o které se nemluví. Přičemž mnoho lidí se přímo za svou víru stydí.

Australský filosof Rai Gaita míní, že je velká škoda, že jsou lidé k víře tak odmítaví. „Žijeme v kultuře, která má silnou náboženskou tradici. Mnozí lidé jsou s vírou úzce spjati a nedokážou oddělit od svého sebevědomí nejhlubší zdroje své víry. A je velká škoda, že těmto lidem ostatní nenaslouchají. Společnost tak začínají ovládat lidé nevěřící a je otázkou, do jaké míry to ovlivní naší společnost do budoucna," dodává Gaita.