V ČR žije asi 20 tisíc dětí v ústavní péči a mnoho jich vyrůstá v dysfunkčních rodinách, které bývají označovány za sociálně slabé, aniž by jim byla poskytnuta včasná a účinná pomoc při řešení problémů.

Představitelé Koalice, která je dobrovolným účelovým seskupením, se domnívají, že tento stav je způsoben nedostatečně rozvinutým systémem péče o rodinu a dítě.

"Péče o opuštěné děti v České republice je neutěšená již od padesátých let. Porevoluční doba nepřinesla v podstatě žádné zlepšení. Dětem ústavní péče nepomáhá, spíše naopak, a nikdo z kompetentních orgánů nenavrhuje řešení. Koalice Děti patří do rodiny má ambici změnit přístup státu a každodenní praxi v této oblasti," říká jedna z mluvčích koalice Ing. Michaela Svobodová, ředitelka občanského sdružení DOM.

Koalice se v blízké budoucnosti obrátí se svými požadavky na státní i nestátní organizace, politiky a širokou veřejnost. O svých aktivitách bude pravidelně informovat na internetových stránkách www.detskaprava.cz.